11997E005

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Ensimmäinen osa: Periaatteet - 5 artikla - 3 b artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0182 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0009 - Konsolidoitu toisinto


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

5 artikla

Yhteisö toimii sille tällä sopimuksella annetun toimivallan ja asetettujen tavoitteiden rajoissa.

Aloilla, jotka eivät kuulu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan, yhteisö toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimii vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, jotka suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla.

Yhteisön toiminnassa ei saada ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.