1990L0547 — FI — 01.07.2004 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä lokakuuta 1990,

runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sähkönsiirrosta

(90/547/ETY)

(EYV L 313, 13.11.1990, p.30)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003,

L 176

37

15.7.2003