Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2400R(02)

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (EUVL L 349, 29.12.2017)

C/2019/6489

OJ L 234, 11.9.2019, p. 32–32 (HU)
OJ L 234, 11.9.2019, p. 32–40 (MT)
OJ L 234, 11.9.2019, p. 32–35 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/corrigendum/2019-09-11/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/32


Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 349, 29. joulukuuta 2017 )

Sivulla 239, liitteessä X olevassa 14–17.3 kohdassa:

on:

”14.   Johdanto

Tässä liitteessä kuvataan sertifiointivaatimukset, jotka koskevat renkaita niiden vierintävastuskertoimen osalta. Simulointivälineen syöttötietona käytettävän ajoneuvon vierintävastuksen laskemiseksi ilmarenkaan tyyppihyväksynnän hakijan on ilmoitettava kunkin alkuperäiselle laitevalmistajalle toimitettavan soveltuvan renkaan vierintävastuskerroin Cr ja vastaava renkaan testikuormitus FZTYRE.

15.   Määritelmät

Tämän liitteen soveltamiseksi sovelletaan E-sääntöjen nro 54 ja 117 määritelmiä sekä seuraavia määritelmiä:

(1)

’Vierintävastuskertoimella Cr’ tarkoitetaan vierintävastuksen ja renkaan kuormituksen suhdetta.

(2)

’Renkaaseen kohdistuvalla kuormituksella FZTYRE’ tarkoitetaan renkaaseen vierintävastustestissä kohdistettavaa kuormitusta.

(3)

’Rengastyypillä’ tarkoitetaan renkaita, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien osalta:

a)

valmistajan nimi

b)

tavaramerkki tai kauppanimi

c)

rengasluokka (asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti)

d)

renkaan kokomerkintä

e)

renkaan rakenne (ristikudos-, vyörengas)

f)

käyttöluokka (tavallinen rengas, talvirengas, erikoisrengas) E-säännön nro 117 määritelmän mukaisesti

g)

nopeusluokat

h)

kantavuusluvut

i)

kauppanimitys

j)

renkaan ilmoitettu vierintävastuskerroin.

16.   Yleiset vaatimukset

16.1   Rengastehtaan on oltava sertifioitu standardin ISO/TS 16949 mukaisesti.

16.2   Renkaan vierintävastuskerroin

Renkaan vierintävastuskerroin on arvo, joka on mitattu ja yhdenmukaistettu asetuksen (EY) N:o 1222/2009 liitteessä I olevan A osan mukaisesti. Se ilmoitetaan yksikkönä N/kN ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella standardin ISO 80000–1 lisäyksessä B olevan B.3 jakson säännön B (esimerkki 1) mukaisesti.

16.3   Mittausvaatimukset

Renkaanvalmistajan on teetettävä 3.2 kohdassa tarkoitettu testi joko direktiivin 2007/46/EY 41 artiklassa määritellyn, testin omissa tiloissaan tekevän tutkimuslaitoksen laboratoriossa taikka tehtävä se seuraavissa tapauksissa omissa tiloissaan:

i)

testissä on paikalla ja sitä valvoo hyväksyntäviranomaisen nimeämän tutkimuslaitoksen edustaja tai

ii)

renkaanvalmistaja on nimetty luokan A tutkimuslaitokseksi direktiivin 2007/46/EY 41 artiklan mukaisesti.

16.4   Merkinnät ja jäljitettävyys

16.4.1   Renkaan on oltava täysin tunnistettavissa suhteessa sen vierintävastuskertoimen kattavaan sertifikaattiin. Tunnistamiseen käytetään tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvattuja renkaan sivuseinämään tehtyjä tavanomaisia rengasmerkintöjä.

16.4.2   Jos vierintävastuskertoimen yksilöllistä tunnistetta ei voida esittää 3.4.1 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä, renkaanvalmistajan on merkittävä renkaaseen lisätunniste. Lisätunnisteen on muodostettava yksilöllinen yhteys renkaan ja sen vierintävastuskertoimen välille. Tällöin voidaan käyttää seuraavia:

QR-koodi

viivakoodi

radiotaajuustunnistus (RFID)

lisämerkintä tai

muu 3.4.1 kohdan vaatimukset täyttävä väline.

16.4.3   Jos lisätunnistetta käytetään, sen on oltava luettavissa ajoneuvon myyntihetkeen saakka.

16.4.4   Direktiivin 2007/46/EY 19 artiklan 2 kohtaa noudattaen tämän asetuksen mukaisesti sertifioituja renkaita ei tarvitse varustaa tyyppihyväksyntämerkillä.

17.   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuus

17.1   Kaikkien tämän asetuksen mukaisesti sertifioitujen renkaiden vierintävastuksen on oltava tämän liitteen 3.2 kohdan mukaisen ilmoitetun vierintävastusarvon mukainen.

17.2   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi on otettava satunnaisnäytteitä sarjatuotannosta ja testattava ne 3.2 kohdan mukaisesti.

17.3   Testaustiheys”

pitää olla:

”1.   Johdanto

Tässä liitteessä kuvataan sertifiointivaatimukset, jotka koskevat renkaita niiden vierintävastuskertoimen osalta. Simulointivälineen syöttötietona käytettävän ajoneuvon vierintävastuksen laskemiseksi ilmarenkaan tyyppihyväksynnän hakijan on ilmoitettava kunkin alkuperäiselle laitevalmistajalle toimitettavan soveltuvan renkaan vierintävastuskerroin Cr ja vastaava renkaan testikuormitus FZTYRE.

2.   Määritelmät

Tämän liitteen soveltamiseksi sovelletaan E-sääntöjen nro 54 ja 117 määritelmiä sekä seuraavia määritelmiä:

1)

”Vierintävastuskertoimella Cr” tarkoitetaan vierintävastuksen ja renkaan kuormituksen suhdetta.

2)

”Renkaaseen kohdistuvalla kuormituksella FZTYRE” tarkoitetaan renkaaseen vierintävastustestissä kohdistettavaa kuormitusta.

3)

”Rengastyypillä” tarkoitetaan renkaita, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien osalta:

a)

valmistajan nimi

b)

tavaramerkki tai kauppanimi

c)

rengasluokka (asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti)

d)

renkaan kokomerkintä

e)

renkaan rakenne (ristikudos-, vyörengas)

f)

käyttöluokka (tavallinen rengas, talvirengas, erikoisrengas) E-säännön nro 117 määritelmän mukaisesti

g)

nopeusluokat

h)

kantavuusluvut

i)

kauppanimitys

j)

renkaan ilmoitettu vierintävastuskerroin.

3.   Yleiset vaatimukset

3.1   Rengastehtaan on oltava sertifioitu standardin ISO/TS 16949 mukaisesti.

3.2   Renkaan vierintävastuskerroin

Renkaan vierintävastuskerroin on arvo, joka on mitattu ja yhdenmukaistettu asetuksen (EY) N:o 1222/2009 liitteessä I olevan A osan mukaisesti. Se ilmoitetaan yksikkönä N/kN ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella standardin ISO 80000–1 lisäyksessä B olevan B.3 jakson säännön B (esimerkki 1) mukaisesti.

3.3   Mittausvaatimukset

Renkaanvalmistajan on teetettävä 3.2 kohdassa tarkoitettu testi joko direktiivin 2007/46/EY 41 artiklassa määritellyn, testin omissa tiloissaan tekevän tutkimuslaitoksen laboratoriossa taikka tehtävä se seuraavissa tapauksissa omissa tiloissaan:

i)

testissä on paikalla ja sitä valvoo hyväksyntäviranomaisen nimeämän tutkimuslaitoksen edustaja tai

ii)

renkaanvalmistaja on nimetty luokan A tutkimuslaitokseksi direktiivin 2007/46/EY 41 artiklan mukaisesti.

3.4   Merkinnät ja jäljitettävyys

3.4.1   Renkaan on oltava täysin tunnistettavissa suhteessa sen vierintävastuskertoimen kattavaan sertifikaattiin. Tunnistamiseen käytetään tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvattuja renkaan sivuseinämään tehtyjä tavanomaisia rengasmerkintöjä.

3.4.2   Jos vierintävastuskertoimen yksilöllistä tunnistetta ei voida esittää 3.4.1 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä, renkaanvalmistajan on merkittävä renkaaseen lisätunniste. Lisätunnisteen on muodostettava yksilöllinen yhteys renkaan ja sen vierintävastuskertoimen välille. Tällöin voidaan käyttää seuraavia:

QR-koodi

viivakoodi

radiotaajuustunnistus (RFID)

lisämerkintä tai

muu 3.4.1 kohdan vaatimukset täyttävä väline.

3.4.3   Jos lisätunnistetta käytetään, sen on oltava luettavissa ajoneuvon myyntihetkeen saakka.

3.4.4   Direktiivin 2007/46/EY 19 artiklan 2 kohtaa noudattaen tämän asetuksen mukaisesti sertifioituja renkaita ei tarvitse varustaa tyyppihyväksyntämerkillä.

4.   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuus

4.1   Kaikkien tämän asetuksen mukaisesti sertifioitujen renkaiden vierintävastuksen on oltava tämän liitteen 3.2 kohdan mukaisen ilmoitetun vierintävastusarvon mukainen.

4.2   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi on otettava satunnaisnäytteitä sarjatuotannosta ja testattava ne 3.2 kohdan mukaisesti.

4.3   Testaustiheys”

Sivulla 245, liitteen X lisäyksessä 3 olevassa kohdassa ”Määritelmät” olevassa 7–9 alakohdassa:

on:

”(7)

”Parameter ID”: ajoneuvon energiankulutuksen laskentavälineessä käytettävä tietyn syöttöparametrin tai syöttötietojoukon yksilöllinen tunniste

(8)

”Type”: parametrin tietojen tyyppi

string …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna

token …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna, ei piilomerkkejä edessä tai lopussa

date …

päivämäärä ja aika (UTC) seuraavassa muodossa:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, kiinteät merkit kursiivilla, esim. ”2002–05–30T09:30:10Z”

integer …

arvo kokonaislukuna ilman etunollia, esim. ”1800”

double, X …

desimaaliluku, jossa täsmälleen X numeroa desimaalierottimen (tässä piste) jälkeen, ei etunollia, esim. ”double, 2”: ”2345.67”; ”double, 4”: ”45.6780”

(9)

”Unit” … parametrin mittayksikkö”

pitää olla:

”1)

”Parameter ID”: ajoneuvon energiankulutuksen laskentavälineessä käytettävä tietyn syöttöparametrin tai syöttötietojoukon yksilöllinen tunniste

2)

”Type”: parametrin tietojen tyyppi

string …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna

token …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna, ei piilomerkkejä edessä tai lopussa

date …

päivämäärä ja aika (UTC) seuraavassa muodossa:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, kiinteät merkit kursiivilla, esim. ”2002–05–30T09:30:10Z”

integer …

arvo kokonaislukuna ilman etunollia, esim. ”1800”

double, X …

desimaaliluku, jossa täsmälleen X numeroa desimaalierottimen (tässä piste) jälkeen, ei etunollia, esim. ”double, 2”: ”2345.67”; ”double, 4”: ”45.6780”

3)

”Unit” … parametrin mittayksikkö”


Top