EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1339

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1339, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, suojatun alkuperänimityksen ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN) käyttöä koskevan siirtymäkauden myöntämisestä

C/2019/5856

OJ L 209, 9.8.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1339/oj

9.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1339,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

suojatun alkuperänimityksen ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN) käyttöä koskevan siirtymäkauden myöntämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 16 päivänä marraskuuta 2016 saapuneella kirjeellä, että Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, joka on pitänyt laillisesti kaupan kyseessä olevaa tuotetta nimityksellä ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” jatkuvasti yli viiden vuoden ajan, on ilmoittautunut kansallisen vastaväitemenettelyn yhteydessä. Ranskan viranomaiset katsovat, että kyseinen yritys täyttää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset, ja ovat pyytäneet Euroopan komissiota myöntämään sille siirtymäkauden 30 päivään kesäkuuta 2020 asti.

(2)

Komissio kirjasi nimityksen ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN) suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/939 (2) myöntämättä yritykselle Cidrerie de la Brique Ranskan viranomaisten pyytämää siirtymäaikaa 15 artiklan 1 kohdan nojalla. Täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/939 tuli voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2018.

(3)

Ranskan viranomaiset ovat selvittäneet 10 ja 12 päivänä huhtikuuta 2019 päivätyillä sähköpostiviesteillä yksityiskohtaisesti yrityksen Cidrerie de la Brique edellytyksiä saada siirtymäkausi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 1 kohdan nojalla ja ovat pyytäneet uudelleen komissiota myöntämään mainitun siirtymäkauden.

(4)

Asianomainen yritys, joka sijaitsee suojattua alkuperänimitystä ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” koskevassa eritelmässä yksilöidyn maantieteellisen alueen sisällä, ei noudata kyseisen nimityksen eritelmää, joten yritys rikkoisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohtaa, jos se käyttäisi edellä mainittua nimitystä.

(5)

Yritys Cidrerie de la Brique täytti näin ollen asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset voidakseen hyötyä siirtymäajasta ja käyttää myyntinimitystä laillisesti sen rekisteröinnin jälkeen. Sille olisi myönnettävä 30 päivään kesäkuuta 2020 jatkuva siirtymäkausi, jotta sillä olisi lupa käyttää suojattua nimitystä ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN).

(6)

Koska nimitys on ollut suojattu 23 päivästä heinäkuuta 2018 lähtien, joka on nimityksen ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN) rekisteröimisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/939 voimaantulopäivä, on tarpeen ulottaa lupa suojatun nimityksen käyttöön takautuvasti kyseiseen päivämäärään.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloustuotteiden laatukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yrityksellä Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, on lupa käyttää rekisteröityä nimitystä ”Cidre Cotentin” / ”Cotentin” (SAN) siirtymäkauden ajan, joka jatkuu 30 päivään kesäkuuta 2020.

Tätä siirtymäkautta sovelletaan takautuvasti 23 päivästä heinäkuuta 2018.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/939, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Cidre Cotentin”/”Cotentin” (SAN)) (EUVL L 166, 3.7.2018, s. 3.)


Top