EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1337

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1337, annettu 8 päivänä elokuuta 2019, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/24 kumoamisesta

ST/11410/2019/INIT

OJ L 209, 9.8.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/01/2020; Kumoaja 32020R0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1337/oj

9.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1337,

annettu 8 päivänä elokuuta 2019,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/24 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä tammikuuta 2019 asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/24 (2), jossa vahvistetaan ajan tasalle saatettu luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001, jäljempänä ’luettelo’.

(2)

Neuvosto on toimittanut, sikäli kuin se on ollut käytännössä mahdollista, kaikille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on lisätty luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tiedottanut luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on myös tiedottanut asianomaisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei tällaisia perusteluja ole jo annettu näille tiedoksi.

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa edellytetyn mukaisesti tarkastellut luetteloa uudelleen. Kyseisen uudelleentarkastelun yhteydessä neuvosto otti huomioon asiaankuuluvien tahojen sille toimittamat huomautukset sekä toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta saadut ajan tasalle saatetut tiedot luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen asemasta kansallisella tasolla.

(5)

Neuvosto on varmistanut, että neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kaikkien luetteloon merkittyjen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta päätökset, joiden mukaan nämä ovat sekaantuneet yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin. Neuvosto on lisäksi todennut, että henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Luettelo olisi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/24 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/24.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/24, annettu 8 päivänä tammikuuta 2019, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1071 kumoamisesta (EUVL L 6, 9.1.2019, s. 2).

(3)  Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passin numero: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3.1955 tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passin numero: C2002515 (Iran); passin numero: 477845448 (USA). Kansallisen henkilökortin numero: 07442833, voimassa 15.3.2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

ASADI Assadollah, syntynyt 22.12.1971 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Iranin diplomaattipassin numero: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, syntynyt 22.3.1988 Zaghdraiyassa, Sidonissa, Libanonissa, Kanadan kansalainen. Passin numero: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, syntynyt 6.8.1962 Teheranissa (Iran), Iranin kansalainen. Passin numero: D9016290, voimassa 4.2.2019 asti.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

10.

MELIAD, Farah, syntynyt 5.11.1980 Sydneyssä (Australia), Australian kansalainen. Passin numero: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa, passin numero 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), syntynyt 13.10.1976 Pülümürissä (Turkki).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa, Iranissa.

15.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11.3.1957 Iranissa. Iranin kansalainen, passin numero: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty vuonna 1999. Virkanimike: kenraalimajuri.

II   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

”Abu Nidal -järjestö” – ”ANO” (alias ”Fatahin vallankumousneuvosto”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Musta syyskuu” alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsan marttyyrien prikaati”.

3.

”Al-Aqsa e.V.”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Filippiinien kommunistinen puolue”, mukaan lukien ”Uusi kansanarmeija” – ”NPA”, Filippiinit.

6.

”Iranin tiedustelu- ja turvallisuusministeriön sisäisen turvallisuuden osasto”.

7.

”Gama'a al-Islamiyya” (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group” – ”IG”).

8.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

”Hamas” (mukaan lukien ”Hamas-Izz al-Din-al-Qassem”)

10.

”Hizballah Military Wing” (alias ”Hezbollah Military Wing”, alias ”Hizbullah Military Wing”, alias ”Hizbollah Military Wing”, alias ”Hezballah Military Wing”, alias ”Hisbollah Military Wing”, alias ”Hizbu'llah Military Wing”, alias ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

11.

”Hizbul Mujahideen” — ”HM”.

12.

”Khalistan Zindabad Force”– ”KZF”.

13.

”Kurdistanin työväenpuolue” – ”PKK” (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”).

14.

”Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit” – ”LTTE”.

15.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Kansallinen vapautusarmeija”).

16.

”Palestiinan islamilainen jihad” – ”PIJ”.

17.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama” – ”PFLP”.

18.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama – keskuskomento” (alias ”PFLP:n keskuskomento”).

19.

”Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi”) – ”DHKP-C” (alias ”Devrimci Sol” (”Vallankumouksellinen vasemmisto”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

20.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Loistava polku”).

21.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks”).


Top