Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0286

Komission päätös (EU) 2019/286, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!” (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 926)

C/2019/926

OJ L 47, 19.2.2019, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/286/oj

19.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 47/45


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/286,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2019,

ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!”

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 926)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

katsoo seuraavaa:

(1)

Ehdotetun kansalaisaloitteen ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!” aihe liittyy seuraavaan: ”Pyydämme EU-komissiota kumoamaan direktiivin 2014/40/EU (2) 20 artiklan ja laatimaan lainsäädäntöä, jossa sähkösavuketuotteet erotetaan selvästi tupakkatuotteista ja farmaseuttisista tuotteista.”

(2)

Ehdotetun kansalaisaloitteen tavoitteet liittyvät seuraavaan: ”Poistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU 20 artikla ja korvataan se sisämarkkinoiden toimintaan soveltuvalla lainsäädännöllä, joka perustuu tieteelliseen näyttöön ja jossa sähkösavuketuotteet erotetaan selvästi tupakkatuotteista ja farmaseuttisista tuotteista. Varmistetaan, että uudessa lainsäädännössä säädetään pakolliseksi tuotteita koskevien tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja valmistusstandardien noudattaminen sekä vastuulliset markkinointikäytännöt, joilla suojellaan nuoria. Sähkötupakoinnin sääntelyn olisi edistettävä innovaatiotoimintaa ja varmistettava, että tupakoijat ja sähkösavukkeiden käyttäjät saavat selkeää tietoa tupakkaa sisältämättömistä vähemmän haitallisista vaihtoehdoista ja voivat hankkia niitä.”

(3)

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (SEU-sopimus), vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta.

(4)

Kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi tämän vuoksi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja kansalaisaloitteen luonteeseen nähden oikeasuhteisia, jotta voidaan edistää kansalaisten osallistumista ja tehdä unionista helpommin lähestyttävä.

(5)

Perussopimusten soveltamiseksi voidaan antaa unionin säädöksiä

itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 53 (1) ja 62 artiklan nojalla;

sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevista toimenpiteistä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi SEUT-sopimuksen 114 artiklan mukaisesti.

(6)

Ehdotettu kansalaisaloite ei näin ollen ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(7)

Lisäksi kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa, eikä se ole selvästi SEU-sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

(8)

Ehdotettu kansalaisaloite ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!” olisi sen vuoksi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään ehdotettu kansalaisaloite ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu ehdotetun kansalaisaloitteen ”Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!” järjestäjille (kansalaistoimikunnan jäsenille), joita edustavat kansalaistoimikunnan yhteyshenkilöt Dustin DAHLMANN ja Mose GIACOMELLO.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1).


Top