Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1829

ETA:n sekakomitean päätös N:o 65/2017, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1829]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1829/oj

29.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/32


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 65/2017

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1829]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 262/2009 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 muuttamisesta ICAOn määräyksiin tehtävien viittausten osalta 14 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2345 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1)

Lisätään 66we kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1079/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 2345: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2345, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016 (EUVL L 348, 21.12.2016, s. 11)”.

2)

Lisätään 66wh kohtaan (komission asetus (EY) N:o 262/2009) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 2345: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2345, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016 (EUVL L 348, 21.12.2016, s. 11)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2345 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 348, 21.12.2016, s. 11.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top