Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1819

ETA:n sekakomitean päätös N:o 55/2017, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1819]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1819/oj

29.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/21


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 55/2017

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1819]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden 2,4-DB, beta-syflutriini, karfentratsonietyyli, Coniothyrium minitans kanta CON/M/91–08 (DSM 9660), syatsofamidi, deltametriini, dimetenamidi-P, etofumesaatti, fenamidoni, flufenaset, flurtamoni, foramsulfuroni, fostiatsaatti, imatsamoksi, jodosulfuroni, iprodioni, isoksaflutoli, linuroni, maleiinihydratsidi, mesotrioni, oksasulfuroni, pendimetaliini, pikoksistrobiini, siltiofami ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä 15 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/950 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Vähäriskisen tehoaineen Saccharomyces cerevisiae kannan LAS02 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 15 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/952 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tehoaineen tifensulfuronimetyyli hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1424 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Tehoaineen Bacillus amyloliquefaciens kannan MBI 600 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 26 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1429 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32016 R 0950: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/950, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 159, 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/952, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 159, 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1424, annettu 25 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1429, annettu 26 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 232, 27.8.2016, s. 1).”

2.

Lisätään 13zzzzzzn kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1426) jälkeen kohdat seuraavasti:

”13zzzzzzo.

32016 R 0952: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/952, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016, vähäriskisen tehoaineen Saccharomyces cerevisiae kannan LAS02 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 159, 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1424, annettu 25 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen tifensulfuronimetyyli hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1429, annettu 26 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen Bacillus amyloliquefaciens kannan MBI 600 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 232, 27.8.2016, s. 1).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 ja (EU) 2016/1429 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  EUVL L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  EUVL L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  EUVL L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top