Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1814

ETA:n sekakomitean päätös N:o 50/2017, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1814]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1814/oj

29.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/13


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 50/2017

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1814]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse symoksaniilin, fosfaanin ja fosfidisuolojen sekä natrium-5-nitroguajakolaatin, natrium-o-nitrofenolaatin ja natrium-p-nitrofenolaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 7 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1785 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin ja elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja ja elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa ja liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitteitä I ja II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 40 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1785: komission asetus (EU) 2016/1785, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 273, 8.10.2016, s. 10).”

2 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzy kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1785: komission asetus (EU) 2016/1785, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 273, 8.10.2016, s. 10).”

3 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1785 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 273, 8.10.2016, s. 10.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top