Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1811

ETA:n sekakomitean päätös N:o 47/2017, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1811]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1811/oj

29.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/3


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 47/2017

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1811]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU muuttamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1898 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin sekä eläintuotteisiin, kuten munasoluihin, alkioihin ja siemennesteeseen. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevassa I luvussa olevan 3.2 osan otsikon ”SÄÄDÖKSET, JOTKA EFTA-VALTIOIDEN JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN ON OTETTAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON” alla olevaan 48 kohtaan (komission täytäntöönpanopäätös 2013/764/EU) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 D 1898: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1898, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 293, 28.10.2016, s. 39).

Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1898 norjaksi laadittu teksti, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, on todistusvoimainen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 293, 28.10.2016, s. 39.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top