Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1776

ETA:n sekakomitean päätös N:o 42/2017, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1776]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1776/oj

22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/53


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 42/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1776]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muussa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä 7 päivänä syyskuuta 2016 annettu komission päätös (EU) 2016/1621 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 1eag kohdan (komission päätös (EU) 2016/611) jälkeen kohta seuraavasti:

”1eah.

32016 D 1621: komission päätös (EU) 2016/1621, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016, muussa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä (EUVL L 242, 9.9.2016, s. 32)”.

2 artikla

Päätöksen (EU) 2016/1621 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 242, 9.9.2016, s. 32.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top