Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1771

ETA:n sekakomitean päätös N:o 37/2017, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1771]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1771/oj

22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/48


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 37/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1771]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY muuttamisesta yhteisten turvallisuusindikaattorien ja onnettomuuskustannusten yhteisten laskentamenetelmien osalta 9 päivänä heinäkuuta 2014 annettu komission direktiivi 2014/88/EU (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 42e kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32014 L 0088: komission direktiivi 2014/88/EU, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014 (EUVL L 201, 10.7.2014, s. 9)”.

2 artikla

Direktiivin 2014/88/EU islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 201, 10.7.2014, s. 9.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.


Top