Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1764

ETA:n sekakomitean päätös N:o 30/2017, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1764]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1764/oj

22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/38


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 30/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1764]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi 29 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1056 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksymisedellytysten osalta 1 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1313 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tehoaineen syantraniiliproli hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 24 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1414 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Tehoaineen pikolinafeeni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1423 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Tehoaineen isofetamidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1425 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Tehoaineen etofumesaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1426 (6) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32016 R 1056: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1056, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 173, 30.6.2016, s. 52)

32016 R 1313: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1313, annettu 1 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 208, 2.8.2016, s. 1)

32016 R 1414: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1414, annettu 24 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 230, 25.8.2016, s. 16)

32016 R 1423: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1423, annettu 25 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 20)

32016 R 1425: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1425, annettu 25 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 30)

32016 R 1426: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1426, annettu 25 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 34).”

2.

Lisätään 13zzzzzzj kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/951) jälkeen kohdat seuraavasti:

”13zzzzzzk.

32016 R 1414: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1414, annettu 24 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen syantraniiliproli hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 230, 25.8.2016, s. 16)

13zzzzzzl.

32016 R 1423: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1423, annettu 25 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen pikolinafeeni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 20)

13zzzzzzm.

32016 R 1425: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1425, annettu 25 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen isofetamidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 30)

13zzzzzzn.

32016 R 1426: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1426, annettu 25 päivänä elokuuta 2016, tehoaineen etofumesaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 231, 26.8.2016, s. 34).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/1056, (EU) 2016/1313, (EU) 2016/1414, (EU) 2016/1423, (EU) 2016/1425 ja (EU) 2016/1426 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 173, 30.6.2016, s. 52.

(2)  EUVL L 208, 2.8.2016, s. 1.

(3)  EUVL L 230, 25.8.2016, s. 16.

(4)  EUVL L 231, 26.8.2016, s. 20.

(5)  EUVL L 231, 26.8.2016, s. 30.

(6)  EUVL L 231, 26.8.2016, s. 34.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top