Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1745

ETA:n sekakomitean päätös N:o 11/2017, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1745]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1745/oj

22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/14


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 11/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1745]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/504 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan sovellettavista hallinnollisista vaatimuksista 7 päivänä syyskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1789 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan II luvun 40d kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/504) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 1789: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1789, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016 (EUVL L 277, 13.10.2016, s. 60)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1789 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 277, 13.10.2016, s. 60.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top