Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1736

ETA:n sekakomitean päätös N:o 2/2017, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1736]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1736/oj

22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/3


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 2/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1736]

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun päätöksen 2007/275/EY liitteiden muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1196 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 osan 137 kohtaan (komission päätös 2007/275/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1196: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1196, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 197, 22.7.2016, s. 10)”.

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1196 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 197, 22.7.2016, s. 10.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top