Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1733

Komission päätös (EU) 2018/1733, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

C/2018/7447

OJ L 288, 16.11.2018, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1733/oj

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/15


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/1733,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 31 päivänä toukokuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/735/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välistä kauppasopimusta (2), jäljempänä ’sopimus’, on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1 päivästä maaliskuuta 2013 (3) ja Kolumbian kanssa 1 päivästä elokuuta 2013 (4). Ecuador liittyi sopimukseen liittymispöytäkirjalla (5), jota on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017.

(2)

Sopimuksen 209 artiklassa määrätään mahdollisuudesta lisätä sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1 uusia suojattavia maantieteellisiä merkintöjä sen jälkeen, kun vastaväitemenettely on saatettu päätökseen ja maantieteellisiä merkintöjä on tarkasteltu mainitun sopimuksen 208 artiklan mukaisesti.

(3)

Kolumbia toimitti unionille pyynnön uusien maantieteellisten merkintöjen lisäämiseksi sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1. Unioni on saanut päätökseen vastaväitemenettelyn ja Kolumbian esittämien yhdeksän uuden maantieteellisen merkinnän tarkastelun.

(4)

Sopimuksen 257 artiklan 2 kohdassa määrätään, että osapuolten mainitun sopimuksen 257 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustama teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea vastaa sopimuksen 209 artiklassa tarkoitettujen tietojen arvioinnista ja sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1 tehtävän muutoksen ehdottamisesta osapuolten kyseisen sopimuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustamalle kauppakomitealle.

(5)

Teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea arvioi 5 päivänä lokakuuta 2018 Kolumbian esittämiä yhdeksää uutta maantieteellistä merkintää koskevat tiedot ja ehdotti kauppakomitealle sopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muuttamista vastaavasti.

(6)

Sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määrätään, että kauppakomitean tehtävänä on arvioida ja tehdä sopimuksessa esitetyn mukaisesti päätöksiä mistä tahansa asioista, jotka sopimuksen mukaisesti perustetut erityiselimet ovat antaneet sille käsiteltäväksi.

(7)

Sopimuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EU-osapuoli ja asianomainen Andien yhteisöön kuuluva allekirjoittajamaa tekevät kaikki päätökset, ja kyseiset päätökset ovat voimassa ainoastaan näiden osapuolien välillä. Asiassa sovelletaan 12 artiklan 4 kohdan määräyksiä, koska asia liittyy yksinomaan EU-osapuolen ja Kolumbian kahdenvälisiin suhteisiin, ja siitä on keskusteltu teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitean kahdenvälisessä kokouksessa.

(8)

Sopimuksen liitteen XIII lisäystä 1 olisi sen vuoksi muutettava, ja muutokset olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muutokset, sellaisina kuin ne esitetään kauppakomitean päätösluonnoksessa.

Kauppakomitean päätösluonnos on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Unionin valtuuskunnan johtaja kauppakomiteassa valtuutetaan hyväksymään komitean antama päätös Euroopan unionin puolesta.

3 artikla

Kun kauppakomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3).

(3)  Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Perun välillä (EUVL L 56, 28.2.2013, s. 1).

(4)  Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Kolumbian välillä (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 7).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2016/2369, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1).


LIITE

KAUPPAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o […]/2018,

annettu […] 2018,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muuttamisesta

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolumbia toimitti 11 päivänä helmikuuta 2014 unionille pyynnön uusien maantieteellisten merkintöjen lisäämiseksi sopimuksen liitteessä XIII olevaan lisäykseen 1 mainitun sopimuksen 209 artiklan mukaisesti. Unioni on saanut päätökseen vastaväitemenettelyn sekä Kolumbian esittämien yhdeksän uuden maantieteellisen merkinnän tarkastelun.

(2)

Sopimuksen 257 artiklan 2 kohdan mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea arvioi 5 päivänä lokakuuta 2018 pidetyssä EU-osapuolen ja Kolumbian välisessä kokouksessa Kolumbian yhdeksää uutta maantieteellistä merkintää koskevat tiedot ja ehdotti kauppakomitealle sopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muuttamista vastaavasti.

(3)

Sopimuksen liitteen XIII lisäys 1 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Päätös sopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muuttamisesta voidaan hyväksyä unioniosapuolen ja Kolumbian kesken pidetyssä kauppakomitean kokouksessa kauppasopimuksen 14 artiklan 3 kohdan nojalla, koska päätös liittyy yksinomaan kyseisten osapuolten kahdenvälisiin suhteisiin eikä vaikuta toisen Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä olevat maininnat sopimuksen liitteen XIII lisäyksessä 1 olevan a kohdan ”Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen viinien maantieteelliset merkinnät Kolumbiassa” taulukkoon.

2 artikla

Tämän kahtena kappaleena laaditun päätöksen allekirjoittavat kauppakomitean edustajat, jotka on valtuutettu toimimaan osapuolten puolesta sopimuksen muuttamiseksi. Päätös tulee voimaan päivänä, jona jälkimmäinen allekirjoituksista tehdään.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty

Kauppakomitean puolesta

EU:n valtuuskunnan johtaja

Kolumbian valtuuskunnan johtaja


LIITE

Café de Nariño

Kahvi

Café de Cauca

Kahvi

Café del Huila

Kahvi

Bizcocho de Achira del Huila

Leipä, leivonnaiset, kakut, konditoriatuotteet, keksit ja muut leipomotuotteet

Queso Paipa

Juusto

Queso del Caquetá

Juusto

Clavel de Colombia

Kukat ja koristekasvit

Rosa de Colombia

Kukat ja koristekasvit

Crisantemo de Colombia

Kukat ja koristekasvit


Top