Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1730

Neuvoston päätös (EU) 2018/1730, annettu 12 päivänä marraskuuta 2018, elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymiseen

ST/13416/2018/INIT

OJ L 288, 16.11.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1730/oj

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1730,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2018,

elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni hyväksyi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, neuvoston päätöksellä (EU) 2017/939 (1), ja se tuli voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

(2)

Yleissopimuksen osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan hyväksymän työjärjestystä koskevan päätöksen MC-1/1 mukaisesti osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin siihen, että kaikista sisällöllisistä asioista sovitaan yksimielisesti.

(3)

Osapuolten konferenssin on 19–23 päivänä marraskuuta 2018 pidettävässä toisessa kokouksessaan määrä hyväksyä muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevat suuntaviivat, jäljempänä ’suuntaviivat’.

(4)

On aiheellista määrittää yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta esitettävä kanta, sillä suuntaviivoilla on oikeusvaikutuksia, koska yleissopimuksen osapuolten on huomioitava tällaiset suuntaviivat toteuttaessaan välivarastointia koskevia toimia.

(5)

Unioni antoi panoksensa suuntaviivojen luonnoksen tarkistamiseen kokousten välisessä asiantuntijatyössä, joka käynnistettiin yleissopimuksen osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan hyväksymällä päätöksellä MC-1/18; unioni ei katsonut tarpeelliseksi ehdottaa uusia muutoksia mainitun kokoustenvälisen työn tuloksena laadittuun tarkistettuun suuntaviivojen luonnokseen.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohta, on yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdan määräysten mukainen, sellaisina kuin ne ovat tarkistetulla suuntaviivojen luonnoksella täydennettyinä.

(7)

Tarkistettua suuntaviivojen luonnosta olisi sen vuoksi kannatettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa, jäljempänä ’COP2’, Euroopan unionin puolesta otettava kanta on tukea yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymistä, sellaisina kuin ne ovat COP2:n hyväksyttäväksi toimitetuissa asiakirjoissa.

Ottaen huomioon tilanteen kehittymisen COP2:ssa unionin edustajat voivat sopia vähäisistä muutoksista ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ilman uutta neuvoston päätöstä asiasta kuultuaan jäsenvaltioita paikalla järjestettävissä koordinointikokouksissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/939, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 4).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1).


Top