Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1729

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1729, annettu 15 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 206/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse matkustajille ja yleisölle tarkoitetuissa julisteissa annettavista tiettyjä eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä koskevista tiedoista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/7478

OJ L 288, 16.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1729/oj

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1729,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 206/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse matkustajille ja yleisölle tarkoitetuissa julisteissa annettavista tiettyjä eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä koskevista tiedoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten, jotka eivät ole luonteeltaan kaupallisia, tuontia unioniin matkustajien matkatavaroissa tai pikkupaketteina yksityishenkilöille tai etäkaupan kautta tehtyinä tilauksina, jotka toimitetaan kuluttajalle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 206/2009 3 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kolmansista maista tulevien matkustajien tietoon saatetaan henkilökohtaisten lähetysten tuonnissa unioniin sovellettavat eläinlääkinnälliset edellytykset kaikilla unionin rajanylityspaikoilla. Matkailijoille toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin yhdessä edellä mainitun asetuksen liitteessä III vahvistetussa julisteessa esitetyt tiedot.

(3)

Julisteiden painoasu on aiheellista uudistaa, jotta tieto saavuttaisi matkustajat ja yleisön entistä paremmin.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 206/2009 liitettä III olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä olevat kaksi julistetta asetuksen (EY) N:o 206/2009 liitteeseen III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).


LIITE

Image

Image


Top