Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1082

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1082, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta

ST/10462/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1082/oj

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/140


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1082,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä huhtikuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/610 (1), jolla perustettiin Keski-Afrikan tasavallassa toteutettava Euroopan unionin YTPP-sotilaskoulutusoperaatio (EUTM RCA), jolla on toimeksianto ja rahoitusohje, jotka päättyvät 24 kuukauden kuluttua operaation täyden toimintavalmiuden saavuttamisesta eli 19 päivänä syyskuuta 2018.

(2)

Operaation strategisen tarkastelun jälkeen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositti, että EUTM RCA -operaation toimeksiantoa muutetaan ja jatketaan 19 päivään syyskuuta 2020 saakka.

(3)

Neuvoston päätöstä (YUTP) 2016/610 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen antamiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, eikä Tanska osallistu tämän operaation rahoittamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2016/610 seuraavasti:

a)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

strategista neuvontaa presidentin kanslialle, puolustusministeriölle, sotilashenkilöstölle ja asevoimille sekä neuvontaa siviili-sotilasyhteistyöstä, myös sisäministeriölle ja sotilaalliselle poliisikunnalle;”;

b)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Rahoitusohje EUTM RCA -operaation yhteisiä kustannuksia varten 19 päivänä syyskuuta 2018 päättyvälle kaudelle on 18 180 000 euroa. Päätöksen (YUTP) 2015/528 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusohjeen prosenttiosuus on 15 %, ja kyseisen päätöksen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on 60 % sitoumusten osalta ja 15 % maksujen osalta.

3.   Rahoitusohje EUTM RCA -operaation yhteisiä kustannuksia varten 20 päivänä syyskuuta 2018 alkavalle ja 19 päivänä syyskuuta 2020 päättyvälle kaudelle on 25 439 596 euroa. Päätöksen (YUTP) 2015/528 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusohjeen prosenttiosuus on 0 %, ja kyseisen päätöksen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus on 30 % sitoumusten osalta ja 0 % maksujen osalta.”;

c)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   EUTM RCA -operaatio päättyy 19 päivänä syyskuuta 2020.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 104, 20.4.2016, s. 21.


Top