Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0837

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/837, annettu 31 päivänä toukokuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

C/2018/3641

OJ L 141, 7.6.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/837/oj

7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/837,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote koostuu seuraavista ainesosista (painoprosentteina ilmaistuna):

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106 , 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu 30 ryhmän lääkkeeksi ei tule kyseeseen, sillä tuotteessa ei ole mainintaa tietyistä taudeista, sairauksista tai niiden oireista, joihin sitä käytetään. Näin ollen tuote ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen ensimmäisen kohdan a alakohdan vaatimuksia.

Luokittelu 22 ryhmän juomaksi ei tule kyseeseen, sillä tuotetta ei voi juoda sellaisenaan (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 22 ryhmä, yleisohjeet, toinen kohta, toinen virke).

Tuote sisältää makeutusainetta, eri vitamiineja ja suuren määrän glyseriiniä. Sen koostumus on näin ollen monimutkaisempi kuin alanimikkeiden 2106 90 30 –2106 90 59 sokerisiirapeilla (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106 , 12 kohta).

Tuotteen tietty käyttötarkoitus käy ilmi myös sen pakkauksesta ja merkinnästä, jotka osoittavat, että se on tarkoitettu vähittäismyyntiin ja ravintolisänä käytettäväksi. Tuotteen objektiiviset ominaisuudet ja ominaispiirteet, erityisesti sen koostumus, sekä sen muoto tullille esitettäessä osoittavat selvästi, että se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti immuunijärjestelmän vahvistamiseen eikä sokerisiirapeille tyypilliseen yleisempään käyttöön.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 muuksi elintarvikevalmisteeksi.

vettä

41,6

sokeria

18,1

glyseriiniä

15,1

sitruunahappoa

13,9

maltodekstriiniä

4,1

askorbiinihappoa

3,0

stevioliglykosidejä

1,8

luontaisia makuaineita

1,1

pieniä määriä B6- ja B12-vitamiinia ja foolihappoa (B9).

Tuote on maku- ja väriaineita sisältävä alkoholiton neste, jota käytetään laimennuksen jälkeen ravintolisänä. Sitä ei voi juoda sellaisenaan.

Tuote esitetään tullille immuunijärjestelmän vahvistamiseen ja ihmiskehon energianlähteenä käytettäväksi. Tuotteen päivittäisannos on kaksi millilitraa, ja se on laimennettava ennen käyttöä. Päivittäisannos sisältää 40 mg C-vitamiinia, 1 mg B6-vitamiinia, 200 μg foolihappoa ja 2 μg B12-vitamiinia.

Tuote esitetään vähittäismyyntiin tarkoitetussa 60 ml muovipullossa, jossa on tiputusosa.


Top