EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0391

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/391, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta

OJ L 69, 13.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/391/oj

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/391,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP (1) Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä tammikuuta 2018 päätöslauselman 2399 (2018), jossa määrätään tietyistä muutoksista asevientikieltoon sovellettaviin poikkeuksiin sekä niitä henkilöitä ja yhteisöjä koskeviin nimeämisperusteisiin, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan unionin lisätoimia.

(4)

Päätös 2013/798/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/798/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin ja niihin liittyvän teknisen avun tai rahoituksen ja rahoitusavun toimittamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen vakauttamisoperaation (MINUSCA), unionin operaatioiden ja Keski-Afrikan tasavaltaan sijoitettujen ranskalaisten joukkojen sekä muiden b alakohdan mukaisesti ilmoitettujen koulutusta ja tukea antavien YK:n jäsenvaltioiden joukkojen tueksi tai käyttöön;”

2)

Korvataan 2 a artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvat tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset tai siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, tuomioistuinrakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”

3)

Korvataan 2 a artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvat YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaarisen henkilöstön vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”

4)

Lisätään 2 a artiklan 1 kohtaan j alakohta seuraavasti:

”j)

yllyttävät erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä;”

5)

Korvataan 2 b artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvat tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset tai siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, tuomioistuinrakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”

6)

Korvataan 2 b artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvat YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaarisen henkilöstön vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”

7)

Lisätään 2 b artiklan 1 kohtaan j alakohta seuraavasti:

”j)

yllyttävät erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  Neuvoston päätös 2013/798/YUTP, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51).


Top