Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1142

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1142, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua virallista valvontaa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/4335

OJ L 165, 28.6.2017, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1142/oj

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1142,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017,

asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua virallista valvontaa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä ’luettelo’, muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään kahdesti vuodessa ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tietolähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston terveys- ja elintarviketarkastusten ja analysoinnin osaston suorittamat tarkastukset kolmansissa maissa sekä jäsenvaltioiden komissiolle muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti puolivuosittain toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Erityisesti Turkista ja Iranista peräisin olevien kuivattujen viinirypäleiden, Sri Lankasta peräisin olevien paprikoiden (Capsicum spp.), Senegalista peräisin olevien maapähkinöiden ja niistä saatujen tuotteiden sekä Nigeriasta ja Sudanista peräisin olevien seesaminsiementen erien osalta asiaan liittyvät tietolähteet osoittavat, että on ilmennyt uusia riskejä, joiden vuoksi tehostetun virallisen valvonnan käyttöönotto on tarpeen. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskevat kohdat.

(5)

Luetteloa olisi muutettava myös lisäämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavat asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä aiempaa huonommin ja joiden osalta näin ollen on perusteltua lisätä virallista valvontaa. Luettelossa olevaa kohtaa, joka koskee Turkista peräisin olevia kuivattuja aprikooseja, olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Luetteloa olisi lisäksi muutettava vähentämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka asiaan liittyvien tietolähteiden mukaan yleisesti ottaen vastaavat aiempaa paremmin asiaankuuluvia unionin lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia ja joiden virallinen valvonta nykytasolla ei sen vuoksi enää ole asianmukaista. Luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Keniasta peräisin olevia silpimättömiä herneitä ja Kiinasta peräisin olevia Brassica oleracea -sukuisia kaaleja (”kiinalainen parsakaali”), olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Luetteloa olisi muutettava myös siten, että poistetaan niiden tuotteiden tiedot, jotka ovat käytettävissä olevien tietojen mukaan yleisesti ottaen riittävässä määrin asiaankuuluvien unionin lainsäädännössä säädettyjen turvallisuusvaatimusten mukaiset ja joiden tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Sen vuoksi luettelossa olevat kohdat, jotka koskevat Kambodžasta peräisin olevia munakoisoja ja Intiasta peräisin olevia entsyymejä, olisi poistettava.

(8)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).


LIITE

LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

Ananakset

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Torjunta-ainejäämät (2)  (3)

20

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (4)

50

Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ”kiinalainen parsakaali”) (6)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)

20

Tee, myös maustettu

(Elintarvikkeet)

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (7)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (2)  (8)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

 

Mansikat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0810 10 00

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (9)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (10)

10

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

 

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0806 10 10

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (3)

20

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Hasselpähkinät, kuorelliset

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

20

Hasselpähkinät, kuoritut

0802 22 00

(Elintarvikkeet)

 

Palmuöljy

(Elintarvikkeet)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-värit (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Kuivatut viinirypäleet

(Elintarvikkeet)

0806 20

 

Iran (IR)

Okratoksiini A

5

Herneet (silpimättömät)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät (2)  (13)

5

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (12)

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Vadelmat

(Elintarvikkeet – jäädytetyt)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – kuivatut, paahdetut, murskatut tai jauhetut)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinit

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (12)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0709 60 99

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (14)

10

Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (15)

20

Munakoisot (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Kuivatut viinirypäleet

(Elintarvikkeet)

0806 20

 

Turkki (TR)

Okratoksiini A

5

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Turkki (TR)

Sulfiitit (16)

20

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

(Elintarvikkeet)

 

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

0805 50 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (17)

10

Viininlehdet

(Elintarvikkeet)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (18)

50

Granaattiomenat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (19)

20

Munakoisot (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Torjunta-ainejäämät (2)

20

ex 0710 80 95

72

Afrikkalainen munakoiso (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistaasipähkinät, kuorelliset

0802 51 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

10

Pistaasipähkinät, kuoritut

0802 52 00

(Elintarvikkeet)

 

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit (16)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

(Elintarvikkeet)

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Pitaijat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

10


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei kyseisen koodin osalta ole olemassa erityistä alanimikettä, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa tai niiden pinnalla).

(3)  Etefonin jäämät.

(4)  Klorbufaamin jäämät.

(5)  Fentoaatin jäämät.

(6)  Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan”, ”Chinese kale”, ”Jie Lan”.

(7)  Trifluraliinin jäämät.

(8)  Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).

(9)  Seuraavien jäämät: heksaflumuroni, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), fentoaatti ja tiofanaattimetyyli.

(10)  Seuraavien jäämät: dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(11)  Tässä liitteessä ’sudan-väreillä’ tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita: i) sudan I (CAS-numero 842-07-9); ii) sudan II (CAS-numero 3118-97-6); iii) sudan III (CAS-numero 85-86-9); iv) scarletinpuna; tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).

(12)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579–1 tai sen avulla EN/ISO 16140 -standardin tuoreimman version tai muun samanlaisen kansainvälisesti hyväksytyn protokollan mukaisesti validoitu menetelmä.

(13)  Seuraavien jäämät: asefaatti ja diafentiuroni.

(14)  Seuraavien jäämät: formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na), protiofossi ja triforiini.

(15)  Seuraavien jäämät: asefaatti, dikrotofossi, protiofossi, kinalfossi ja triforiini.

(16)  Vertailumenetelmä: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.

(17)  Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na) ja tiofanaattimetyyli.

(18)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metrafenoni.

(19)  Prokloratsin jäämät.

(20)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.


Top