Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0599

Komission päätös (EU) 2017/599, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2001)

C/2017/2001

OJ L 81, 28.3.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/599/oj

28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/18


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/599,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017,

ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta”

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2001)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ehdotetun kansalaisaloitteen ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” aihe liittyy seuraavaan: ”Unionin kansalaisuuden luonne ja tarkoitus erityisesti suhteessa jonkin valtion kansalaisuuteen. Jäsenvaltion eroaminen unionista ja sen vaikutukset. EU:n lainsäädännössä taatut kansalaisten oikeudet”.

(2)

Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. Unionin kansalaisuuden edellytyksenä on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Se, onko tietty henkilö unionin kansalainen, riippuu näin ollen siitä, onko vähintään yksi sellainen valtio, jonka kansalainen hän on, unionin jäsenvaltio.

(3)

Unionin jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden välinen yhteys määritellään perussopimuksissa. Perussopimuksissa ei ole oikeusperustaa, jonka nojalla EU:n toimielimet voisivat antaa perussopimusten soveltamiseksi sellaisen unionin säädöksen, jonka tarkoituksena olisi unionin kansalaisuuden myöntäminen henkilöille, jotka eivät ole minkään unionin jäsenvaltion kansalaisia.

(4)

Perussopimusten soveltamiseksi voidaan kuitenkin antaa unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa. Tällaisella säädöksellä voidaan siten myöntää tiettyjä oikeuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan nojalla.

(5)

SEU-sopimuksella vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta.

(6)

Tämän vuoksi kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia kansalaisaloitteen luonteeseen nähden siten, että rohkaistaan kansalaisten osallistumista ja tehdään unionista helpommin lähestyttävä.

(7)

Näistä syistä on aiheellista katsoa asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, että ehdotettu kansalaisaloite, jonka tarkoituksena on antaa perussopimusten soveltamiseksi unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa, ja erityisesti tiettyjen sellaisten oikeuksien myöntämistä, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla, ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi.

(8)

Ehdotettu kansalaisaloite ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” olisi sen vuoksi rekisteröitävä. Olisi kerättävä tuenilmauksia tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle, jonka tarkoituksena on antaa perussopimusten soveltamiseksi unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa, ja erityisesti tiettyjen sellaisten oikeuksien myöntämistä, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Rekisteröidään ehdotettu kansalaisaloite ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta”.

2.   Sallitaan tuenilmausten kerääminen tälle kansalaisaloitteelle sillä perusteella, että sen tarkoituksena on unionin säädöksen antaminen sen varmistamiseksi, että sen jälkeen kun jäsenvaltio on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla, kyseisen maan kansalaisilla on edelleen samankaltaiset oikeudet kuin heillä oli silloin kun kyseinen maa oli unionin jäsenvaltio.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu ehdotetun kansalaisaloitteen ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” järjestäjille (kansalaistoimikunnan jäsenille), joita edustavat [henkilötiedot poistettu järjestäjien kuulemisen perusteella], jotka toimivat myös yhteyshenkilöinä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2017

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.


Top