Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1996

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1996, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

OJ L 308, 16.11.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1996/oj

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/3


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1996,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Kaksi yhteisöä tulisi poistaa asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa B jaksossa olevasta niiden yhteisöjen luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

I.

Poistetaan seuraavat yhteisöt ja niitä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa B jaksossa olevasta luettelosta:

55.

Tri Ocean Trading

55 a.

Tri-Ocean Energy


Top