Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0479

Komission asetus (EU) 2016/479, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/1794

OJ L 87, 2.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/479/oj

2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/479,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen johdosta.

(3)

Stevioliglykosidien (E 960) käytön hyväksymistä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria ja jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevaan elintarvikeryhmään 14.1.5.2 ”Muut”, toimitettiin hakemus 25 päivänä maaliskuuta 2013. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Stevioliglykosidit ovat energiaa sisältämättömiä maultaan makeita ainesosia, joita voidaan käyttää energiapitoisten sokerien korvaamiseen tietyissä juomissa, jolloin näiden tuotteiden energiapitoisuus pienenee. Stevioliglykosidit antavat näin ollen kyseisiin juomiin makeutta lisäämättä kuitenkaan lopputuotteen energiapitoisuutta, jolloin kuluttajille tarjotaan tuotteita, jotka ovat vähäenergiaisia tai joissa ei ole lisättyä sokeria asetuksen (EY) N:o 1333/2008 7 artiklan mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetun unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi vuonna 2010 tieteellisen lausunnon (3) stevioliglykosidien (E 960) turvallisuudesta elintarvikelisäaineena ehdotettujen käyttötarkoitusten mukaisesti ja vahvisti hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI) 4 mg painokiloa kohti stevioliekvivalentteina ilmaistuna. Koska elintarvikelisäainekäytön käyttötarkoituksia oli ehdotettu laajennettavan, elintarviketurvallisuusviranomainen tarkisti stevioliglykosidien altistusarviota ja antoi asiasta lausunnot 2 päivänä toukokuuta 2014 (4) ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 (5). Näiden laajennettujen käyttötarkoitusten osalta elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että arvioitu altistuminen jää alle ADI-arvon kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta pikkulapsia, joilla altistuminen oli suuren altistumisen ylärajoilla (95. persentiili) yhdessä maassa. Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristölaitoksen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laatimat altistuslaskelmat osoittivat, ettei ehdotettu käyttötarkoitusten laajennus vaikuttanut 95. persentiilin altistumiseen 2–6-vuotiaissa lapsissa Alankomaissa ja että stevioliglykosidialtistuksen päälähteet olivat kyseisessä ikäryhmässä edelleen alkoholittomat juomat ja maustetut hapatetut maitotuotteet.

(7)

Kun otetaan huomioon, että elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 kuuluvia tuotteita ei ole tarkoitettu pikkulasten (12–35 kuukauden ikäisten) käyttöön, stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttötasoilla ei aiheuta turvallisuusriskiä.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena, jota lisätään seuraaviin elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” kuuluviin juomiin, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria: kahvi, tee ja yrttiuutejuomat (enimmäismäärä 30 mg/l), maustetut pikakahvi- ja pikacappuccinotuotteet (enimmäismäärä 30 mg/l) sekä mallaspohjaiset ja suklaan tai cappuccinon makuisiksi maustetut juomat (enimmäismäärä 20 mg/l).

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2010; 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(6):4146.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II oleva E osa seuraavasti:

1)

Lisätään elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” kohdan E 491–495 Sorbitaaniesterit jälkeen seuraavat lisäainetta E 960 koskevat kohdat:

 

”E 960

Stevioliglykosidit

30

(60) (93)

ainoastaan kahvi, tee ja yrttiuutejuomat, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

 

E 960

Stevioliglykosidit

30

(60) (93)

ainoastaan maustetut pikakahvi- ja pikacappuccinotuotteet, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

 

E 960

Stevioliglykosidit

20

(60) (93)

ainoastaan mallaspohjaiset ja suklaan tai cappuccinon makuisiksi maustetut juomat, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria”

2)

Lisätään elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” seuraavat alaviitteet:

”(60):

Stevioliekvivalentteina ilmoitettuna.

(93):

Enimmäismäärät koskevat sellaisenaan juotavia tuotteita (kuten tölkitettyjä) sekä niiden sekoituksia ja tiivisteitä, jotka on saatettu nautintavalmiiksi.”


Top