Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0418

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/418, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2016 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1583) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/1583

OJ L 75, 22.3.2016, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/418/oj

22.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/418,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan noudattamisesta maksuvyöhykkeiden yksikköhinnoissa vuonna 2016

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1583)

(Ainoastaan bulgarian-, tšekin-, tanskan-, viron-, englannin-, saksan-, kreikan-, italian-, portugalin-, slovakin-, ruotsin-, espanjan-, kroaatin-, latvian-, liettuan-, unkarin-, maltan-, puolan-, romanian-, sloveenin- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan, sekä

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä 3 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 391/2013 säädetään lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä. Yhteinen maksujärjestelmä on olennainen ehto, jos halutaan saavuttaa suorituskyvyn kehittämisjärjestelmälle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (3) 11 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 390/2013 (4) asetetut tavoitteet.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/132/EU (5) asetetaan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet, joihin sisältyy lennonaikaisten lennonvarmistuspalvelujen kustannustehokkuustavoite ilmaistuna kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyvinä määritettyinä yksikkökustannuksina, toiselle viitejaksolle, joka kattaa vuodet 2015–2019.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään, että komissio arvioi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä mainitun asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimuksia noudattaen. Arvioinnissa tarkistetaan, että kyseiset yksikköhinnat noudattavat täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013.

(4)

Komissio on suorittanut yksikköhintojen arvioinnin käyttäen jäsenvaltioiden 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä toimittamaa dataa ja muita tietoja sekä kansallisten valvontaviranomaisten raportteja kustannustenjakomekanismista vapautettujen kustannuserien arvioinnista. Apunaan sillä oli Eurocontrolin suorituskyvyn tarkastusyksikkö ja lentoreittimaksujen keskustoimisto. Komission suorittamassa arvioinnissa otettiin huomioon myös annetut selitykset ja korjaukset, jotka oli tehty ennen 24 ja 25 päivänä kesäkuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti lennonaikaisten palvelujen vuoden 2016 yksikköhinnoista järjestettyä kuulemiskokousta, sekä korjaukset, jotka jäsenvaltiot tekivät yksikköhintoihin ollessaan myöhemmin yhteydessä komissioon.

(5)

Tämän arvioinnin perusteella komissio on todennut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, että Itävallan, Bulgarian, Kroatian, Kyproksen, Tšekin, Tanskan, Viron, Suomen, Kreikan, Unkarin, Irlannin, Italian, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovakian, Slovenian, Espanjan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan komissiolle toimittamat vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaisia.

(6)

Tämä toteamus olisi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat vuoden 2016 maksuvyöhykkeiden yksikköhinnat ovat täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 390/2013 ja (EU) N:o 391/2013 mukaiset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Viron tasavallalle, Suomen tasavallalle, Irlannille, Italian tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Kroatian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Unkarille, Maltan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovakian tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20).


LIITE

 

Maksuvyöhyke

Ilmoitetut lentoreittien yksikköhinnat vuonna 2016 kansallisessa valuutassa (*) (ISO-koodi)

1

Itävalta

73,63

2

Bulgaria

44,16

3

Kroatia

359,09

4

Kypros

33,57

5

Tšekki

1 160,75

6

Tanska

460,05

7

Viro

30,69

8

Suomi

56,23

9

Kreikka

36,02

10

Unkari

10 872,57

11

Italia

80,08

12

Irlanti

29,67

13

Latvia

27,31

14

Liettua

44,90

15

Malta

25,79

16

Puola

145,47

17

Portugali

39,90

18

Romania

162,62

19

Slovakia

52,54

20

Slovenia

65,38

21

Espanja – Kanariansaaret

58,36

22

Manner-Espanja

71,69

23

Ruotsi

579,36

24

Yhdistynyt kuningaskunta

72,89


(*)  Nämä yksikköhinnat eivät sisällä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hallinnollista yksikköhintaa, jota sovelletaan Eurocontrolin navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen sopimuspuolina oleviin valtioihin.


Top