Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2410

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2410, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

OJ L 333, 19.12.2015, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2410/oj

19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/112


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2410,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 (2) avataan vuotuisia tariffikiintiöitä Ukrainasta peräisin olevien muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontia varten.

(2)

Määrät, joista on 1 päivän joulukuuta 2015 ja 7 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän maaliskuuta 2016 väliseksi osakaudeksi, alittavat käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, ja lisättävä kyseiset määrät seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään.

(3)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan määrät, joista ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2077 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja albumiinien tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 57).


LIITE

Järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kg kuorellisten munien ekvivalenttina)

09.4275

375 000

09.4276

750 000


Top