Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2396

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2396, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, luvan antamisesta Latvian tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2009/1008/EU muuttamisesta

OJ L 332, 18.12.2015, p. 142–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2396/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/142


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2396,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2015,

luvan antamisesta Latvian tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2009/1008/EU muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 291 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Latvian tasavalta on komission 30 päivänä maaliskuuta 2015 saapuneeksi kirjaamalla kirjeellä pyytänyt lupaa jatkaa sen direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista, jossa säädetään siitä, kuka on velvollinen maksamaan arvonlisäveron veroviranomaisille.

(2)

Komissio on direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan mukaisesti antanut Latvian pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 18 päivänä toukokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä. Komissio on ilmoittanut 20 päivänä toukokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä Latvialle, että sillä on kaikki hakemuksen arviointia varten tarvitsemansa tiedot.

(3)

Neuvoston päätöksellä 2006/42/EY (2) annettiin Latvialle lupa velvoittaa vastaanottaja maksamaan arvonlisävero puutavaran luovutuksissa.

(4)

Poikkeustoimenpiteen soveltamisen määräaikaa on jatkettu kaksi kertaa, neuvoston täytäntöönpanopäätöksillä 2009/1008/EU (3) ja 2013/55/EU (4).

(5)

Latvian veroviranomaisten tekemistä tarkastuksista ja järjestelyn soveltamisesta tehdystä analyysista ilmeni, että tämä poikkeava toimenpide on ollut tehokas.

(6)

Komissio ymmärtää, että poikkeavan toimenpiteen soveltamisen perusteena ollut oikeudellinen ja tosiasiallinen tilanne on pysynyt muuttumattomana. Latvialle olisi sen vuoksi määräajaksi annettava lupa jatkaa kyseisen toimenpiteen soveltamista.

(7)

Jos Latvia katsoo, että poikkeustoimenpiteen jatkaminen edelleen vuoden 2018 jälkeen on tarpeen, sen olisi toimitettava komissiolle arviointiraportti ja voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018, jotta komissiolla olisi riittävästi aikaa tutkia hakemusta.

(8)

Poikkeustoimenpide ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(9)

Näin ollen täytäntöönpanopäätös 2009/1008/EU olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2009/1008/EU 2 ja 2 a artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tämä päätös on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018 asti.

Tässä päätöksessä säädetyn toimenpiteen voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2018, ja sen mukana on oltava kyseisen toimenpiteen soveltamista koskeva raportti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BAUSCH


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2006/42/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, luvan antamisesta Latvian tasavallalle jatkaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista (EUVL L 25, 28.1.2006, s. 31).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2009/1008/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2009, luvan antamisesta Latvian tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista (EUVL L 347, 24.12.2009, s. 30).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/55/EU, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, luvan antamisesta Latvian tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista koskevan täytäntöönpanopäätöksen 2009/1008/EU muuttamisesta (EUVL L 22, 25.1.2013, s. 16).


Top