Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2393

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/2393, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

OJ L 332, 18.12.2015, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2393/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/133


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2015/2393,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen 11 artiklan 6 kohdan (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun neuvosto hyväksyy säädöksen, joka edellyttää määräenemmistöä, on 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen tarkistettava, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 65:tä prosenttia unionin väestöstä.

(2)

Kun neuvosto hyväksyy säädöksen, joka edellyttää määräenemmistöä, neuvoston jäsen voi 31 päivään maaliskuuta 2017 saakka pyytää, että se hyväksytään määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 3 artiklan 3 kohdassa. Tässä tapauksessa neuvoston jäsen voi pyytää tarkistamaan, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä.

(3)

Nämä prosenttimäärät lasketaan neuvoston työjärjestyksen, jäljempänä ’työjärjestys’, liitteessä III esitettyjen väestölukujen mukaisesti.

(4)

Työjärjestyksen 11 artiklan 6 kohdan mukaan neuvosto muuttaa kyseisessä liitteessä olevia lukuja joka vuosi 1 päivästä tammikuuta alkaen niiden tietojen mukaisesti, jotka Euroopan unionin tilastotoimistolla oli käytössään edellisen vuoden syyskuun 30 päivänä.

(5)

Työjärjestys olisi sen vuoksi muutettava vuodeksi 2016,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan työjärjestyksen liite III seuraavasti:

”LIITE III

Unionin väkilukua ja kunkin jäsenvaltion väkilukua koskevat tiedot neuvoston määräenemmistöpäätöksiä koskevien määräysten soveltamista varten

Unionin väkiluku, kunkin jäsenvaltion väkiluku ja kunkin jäsenvaltion väkiluvun prosenttiosuus unionin väkiluvusta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 2 ja 3 kohdan ja pöytäkirjassa N:o 36 olevan 3 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana ovat:

Jäsenvaltio

Väestö

Prosenttiosuus unionin väkiluvusta

Saksa

81 089 331

15,93

Ranska

66 352 469

13,04

Yhdistynyt kuningaskunta

64 767 115

12,73

Italia

61 438 480

12,07

Espanja

46 439 864

9,12

Puola

38 005 614

7,47

Romania

19 861 408

3,90

Alankomaat

17 155 169

3,37

Belgia

11 258 434

2,21

Kreikka

10 846 979

2,13

Tšekki

10 419 743

2,05

Portugali

10 374 822

2,04

Unkari

9 855 571

1,94

Ruotsi

9 790 000

1,92

Itävalta

8 581 500

1,69

Bulgaria

7 202 198

1,42

Tanska

5 653 357

1,11

Suomi

5 471 753

1,08

Slovakia

5 403 134

1,06

Irlanti

4 625 885

0,91

Kroatia

4 225 316

0,83

Liettua

2 921 262

0,57

Slovenia

2 062 874

0,41

Latvia

1 986 096

0,39

Viro

1 313 271

0,26

Kypros

847 008

0,17

Luxemburg

562 958

0,11

Malta

429 344

0,08

Yhteensä

508 940 955

 

Kynnysarvo (62 %)

315 543 392

 

Kynnysarvo (65 %)

330 811 621”.

 

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top