Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2379

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2379, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/2081, asetuksesta (EY) N:o 1964/2006 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 sekä asetuksesta (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2016, ja asetuksesta (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2016

OJ L 332, 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

18.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2379,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008, ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/2081, asetuksesta (EY) N:o 1964/2006 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 sekä asetuksesta (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättämispäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2016, ja asetuksesta (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2016

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (2) ja erityisesti sen 20 artiklan n alakohdan, 144 artiklan g alakohdan ja 187 artiklan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 2305/2003 (3), (EY) N:o 969/2006 (4), (EY) N:o 1067/2008 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2081 (6) säädetään ohran kiintiötä 09.4126, maissin kiintiötä 09.4131, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124, 09.4125 ja 09.4133 sekä Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen kiintiöitä 09.4306, 09.4307 ja 09.4308 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityissäännöksistä.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 (7) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 480/2012 (8) säädetään Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 ja rikkoutuneiden riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityssäännöksistä.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1918/2006 (9) säädetään Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn käytettävissä olevaa kiintiötä koskevien tuontitodistushakemusten jättämistä ja tuontitodistusten myöntämistä koskevista erityssäännöksistä.

(4)

Ottaen huomioon vuoden 2016 yleiset vapaapäivät olisi tiettyinä jaksoina poikettava asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2015/2081, asetuksesta (EY) N:o 1964/2006, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 480/2012 ja asetuksesta (EY) N:o 1918/2006 tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja niiden perusteella annettujen todistusten myöntämispäivien osalta, jotta voidaan varmistaa asianomaisten kiintiömäärien noudattaminen.

(5)

Komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (10) 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, että kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset myönnetään sitä viikkoa seuraavasta perjantaista alkaen, jonka aikana todistushakemukset on jätetty, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut erityistoimenpiteitä.

(6)

Ottaen huomioon vuoden 2016 yleiset vapaapäivät ja niiden vaikutukset Euroopan unionin virallisen lehden ilmestymiseen, hakemusten jättämispäivän ja todistusten myöntämispäivän välinen aika on liian lyhyt markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi. Sen vuoksi kyseistä määräaikaa on syytä pidentää.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vilja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2305/2003 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ohran kiintiötä 09.4126 koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina ajanjaksoina, myönnetään vuoden 2016 osalta kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (11) 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, maissin kiintiötä 09.4131 koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina jaksoina, myönnetään vuoden 2016 osalta kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

5.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124, 09.4125 ja 09.4133 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

6.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1067/2008 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän kiintiöitä 09.4123, 09.4124, 09.4125 ja 09.4133 koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina jaksoina, myönnetään vuoden 2016 osalta kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

7.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2081 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, Ukrainasta peräisin olevien viljojen kiintiöitä 09.4306, 09.4307 ja 09.4308 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 16 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

8.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2081 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, Ukrainasta peräisin olevien viljojen kiintiöitä 09.4306, 09.4307 ja 09.4308 koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä I mainittuina jaksoina, myönnetään vuoden 2016 osalta kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

2 artikla

Riisi

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1964/2006 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Bangladeshista peräisin olevan riisin kiintiötä 09.4517 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 9 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 2 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, rikottujen riisinjyvien kiintiötä 09.4079 koskevia tuontitodistushakemuksia ei voida vuoden 2016 osalta jättää ennen maanantaita 4 päivää tammikuuta 2016 eikä enää perjantain 9 päivän joulukuuta 2016 kello 13.00 (Brysselin aikaa) jälkeen.

3 artikla

Oliiviöljy

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tuontitodistushakemuksia ei voida jättää enää tiistain 13 päivän joulukuuta 2016 jälkeen.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, Tunisiasta peräisin olevaa oliiviöljyä koskevat tuontitodistukset, joita haetaan tämän asetuksen liitteessä II mainittuina jaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, jollei toteuteta asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

4 artikla

Kiintiön ulkopuolinen sokeri ja isoglukoosi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 951/2006 7 d artiklan 1 kohdassa säädetään, kiintiön ulkopuolista sokeria ja isoglukoosia koskevat vientitodistukset, joita koskevat hakemukset jätetään tämän asetuksen liitteessä III mainittuina ajanjaksoina, myönnetään kyseisessä liitteessä mainittuina päivinä, ottaen tarvittaessa huomioon asetuksen (EY) N:o 951/2006 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 10 päivänä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2305/2003, annettu 29 päivänä joulukuuta 2003, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 342, 30.12.2003, s. 7).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1067/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 290, 31.10.2008, s. 3).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2081, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 81).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1964/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi (EUVL L 148, 8.6.2012, s. 1).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 1918/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE I

Viljojen tuontitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

Perjantaista 18. maaliskuuta klo 13 alkaen perjantaihin 25. maaliskuuta 2016 klo 13 asti (Brysselin aikaa)

Ensimmäinen työpäivä maanantaista 4. huhtikuuta 2016 alkaen

Perjantaista 21. lokakuuta klo 13 alkaen perjantaihin 28. lokakuuta 2016 klo 13 asti (Brysselin aikaa)

Ensimmäinen työpäivä maanantaista 7. marraskuuta 2016 alkaen


LIITE II

Oliiviöljyn tuontitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

Maanantai 21. maaliskuuta tai tiistai 22. maaliskuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä perjantaista 1. huhtikuuta 2016 alkaen

Maanantai 2. toukokuuta tai tiistai 3. toukokuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä perjantaista 13. toukokuuta 2016 alkaen

Maanantai 9. toukokuuta tai tiistai 10. toukokuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä keskiviikosta 18. toukokuuta 2016 alkaen

Maanantai 18. heinäkuuta tai tiistai 19. heinäkuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä keskiviikosta 27. heinäkuuta 2016 alkaen

Maanantai 8. elokuuta tai tiistai 9. elokuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä keskiviikosta 17. elokuuta 2016 alkaen

Maanantai 24. lokakuuta tai tiistai 25. lokakuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä torstaista 3. marraskuuta 2016 alkaen


LIITE III

Kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistushakemusten jättämisjaksot

Myöntämispäivät

Maanantaista 24. lokakuuta perjantaihin 28. lokakuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä tiistaista 8. marraskuuta 2016 alkaen

Maanantaista 19. joulukuuta perjantaihin 23. joulukuuta 2016

Ensimmäinen työpäivä perjantaista 6. tammikuuta 2017 alkaen


Top