Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0436

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/436, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

OJ L 72, 17.3.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/436/oj

17.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/6


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/436,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’solidaarisuusrahasto’, osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3) 10 artiklan mukaan solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä solidaarisuusrahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)

Italia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tulvien johdosta.

(5)

Kreikka on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta maanjäristyksen johdosta.

(6)

Slovenia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta jäämyrskyjen johdosta.

(7)

Kroatia on tehnyt hakemuksen solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta jäämyrskyjen ja niitä seuranneiden tulvien johdosta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2014 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 46 998 528 euroa maksusitoumusmäärärahoina.

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2015 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 46 998 528 euroa maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä joulukuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. DELLA VEDOVA


(1)  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top