Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0800

Neuvoston päätös 2014/800/YUTP, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014 , siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Ukrainassa toteutettavan Euroopan unionin neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) aloittamisesta ja neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

OJ L 331, 18.11.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/800/oj

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/800/YUTP,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Ukrainassa toteutettavan Euroopan unionin neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) aloittamisesta ja neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) 22 päivänä heinäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 22 päivänä heinäkuuta 2014 hyväksynyt päätöksen 2014/486/YUTP.

(2)

Neuvosto on 20 päivänä lokakuuta 2014 hyväksynyt EUAM Ukrainan operaatiosuunnitelman.

(3)

Siviilioperaation komentajan suosituksen mukaisesti ja EUAM Ukrainan saavutettua alustavan operatiivisen toimintakyvyn olisi EUAM Ukrainan toteuttaminen aloitettava 1 päivänä joulukuuta 2014.

(4)

Päätöksessä 2014/486/YUTP annettu rahoitusohje 30 päivään marraskuuta 2014 saakka on 2 680 000 euroa. Olisi vahvistettava uusi rahoitusohje 12 kuukauden jaksoksi, joka alkaa 1 päivänä joulukuuta 2014. Sen vuoksi päätös 2014/486/YUTP olisi muutettava.

(5)

EUAM Ukraina toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata perussopimuksen 21 artiklassa esitettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Siviiliturvallisuusalan uudistamista koskeva Ukrainassa toteutettava Euroopan unionin neuvontaoperaatio (EUAM Ukraina) aloitetaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

2 artikla

EUAM Ukrainan siviilioperaation komentaja valtuutetaan aloittamaan välittömästi operaation toteuttaminen.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2014/486/YUTP 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EUAM Ukrainaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 30 päivään marraskuuta 2014 saakka on 2 680 000 euroa. EUAM Ukrainaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä joulukuuta 2014 alkavalla ja 30 päivänä marraskuuta 2015 päättyvällä kaudella on 13 100 000 euroa. Neuvosto päättää rahoitusohjeesta seuraaville jaksoille.”

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 217, 23.7.2014, s. 42.


Top