Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0810

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 810/2014, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014 , Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

OJ L 221, 25.7.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/810/oj

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 221/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 810/2014,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että uusia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Syntynyt 1.9.1950, Kurumotš, Kuibyševin alue

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

2.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Syntynyt 11.7.1951, Leningrad (Pietari)

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sihteeri; Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

3.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Syntynyt 15.11.1951, Perm

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

4.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Syntynyt 8.10.1956, Žetikara, Kazakstanin neuvostotasavalta

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja apulaissihteeri; Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

5.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Syntynyt 15.12.1950, Vladivostok

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

6.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) viidennen osaston komentaja.

FSB:n vanhempana virkamiehenä toimii päällikkönä osastossa, joka vastaa tiedusteluoperaatioiden ja kansainvälisen toiminnan valvonnasta.

25.7.2014

7.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Syntynyt 10.7.1981, Kuibyšev (Samara)

Valtionduuman jäsen.

Ilmoitti 23.5.2014 tunnustamattoman ”Donetskin kansantasavallan””de facto -suurlähetystön” avaamisesta Moskovassa. Osallistuu toimiin, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

8.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Syntynyt 5.10.1976, Tsentaroi

Tšetšenian tasavallan presidentti. Antoi lausumia, jotka tukevat Krimin laitonta liittämistä ja Ukrainan aseellista kapinaa. Ilmoitti mm. 14.6.2014 tekevänsä kaikkensa tukeakseen Krimin elvyttämistä. Tässä yhteydessä sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Lisäksi 1.6.2014 ilmaisi valmiutensa lähettää pyydettäessä 74 000 tšetšenialaista vapaaehtoista Ukrainaan.

25.7.2014

9.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Syntynyt 23.12.1960, Vyselki

Krasnodarin alueen kuvernööri.

Sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Tässä tilaisuudessa Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevä päämies sanoi Tkatšjovin kuuluneen ensimmäisiin, jotka ilmaisivat tukensa Krimin uusille ”johtajille”.

25.7.2014

10.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Syntynyt 10.2.1983, Severodonetsk

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” johtajiksi julistautuneista henkilöistä. Vaati Venäjän interventiota Itä-Ukrainassa, mm. venäläisten rauhanturvajoukkojen lähettämistä. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuuta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Gubarev vastaa separatistien asejoukkojen rekrytoinneista.

Vastuussa aluehallinnon rakennuksen valtauksesta Donetskissa venäläismyönteisten joukkojen kanssa. Julistautui ”kansan kuvernööriksi”.

Ollut pidätettynä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden uhkaamisesta, sittemmin vapautettu, mutta jatkanut merkittävässä roolissa separatistisessa toiminnassa, joka heinkentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

11.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

Syntynyt 5.7.1983, Kahovka

”Ulkoministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta, joka heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Lisäksi hänen pankkitiliään käytetään laittomien aseistettujen separatistiryhmien rahoittamiseen.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

12.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

Syntynyt 7.2.1960, Donetsk

”Donetskin kansantasavallan””apulaispuolustusministeri”. Lähellä ”Donetskin kansantasavallan””puolustusministeriä” Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

13.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Syntynyt 2.4.1956, Odessa

Julistautunut ”Novorossijan tasavallan” presidentiksi ja kehottanut Venäjää lähettämään joukkoja Ukrainaan. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

14.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Syntynyt 23.6.1972, Vinnytsian alue

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuussa olevan Igor Strelkovin/Girkinin vanhempi avustaja. Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

15.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(aka Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Syntynyt 19.2.1951, Novosibirsk

Entinen ”valtionturvallisuusministeri” Transnistrian separatistisella alueella. Donetskin kansantasavallan ensimmäinen apulaispääministeri 9.7.2014 alkaen. Vastuussa turvallisuudesta ja lainvalvonnasta. Tässä ominaisuudessa vastaa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisesta ”hallinnollisesta” toiminnasta.

25.7.2014


II.   Yhteisöt, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

”Luganskin kansantasavalta”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Viralliset verkkosivut:

http://lugansk-online.info

Puhelinnumero:

+38-099-160-74-14

”Luganskin kansantasavalta” perustettiin 27.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisesta. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

22.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” perustivat ”Novorossijan liittovaltion”.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen armeijan” ja muiden laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

2.

”Donetskin kansantasavalta”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Viralliset tiedot, mm. Donetskin kansantasavallan perustuslaki ja korkeimman neuvoston kokoonpano:

http://dnr-news.com/

Sosiaalinen media:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

”Donetskin kansantasavalta” julistettiin 7.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisesta. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

24.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat sopimuksen ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

3.

”Novorossijan liittovaltio”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Viralliset lehdistötiedotteet:

http://novorossia.su/official

24.5.2014 Donetskin ja Luganskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat sopimuksen tunnustamattoman ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

4.

Julkisten yhdistysten kansainvälinen liitto ”Suuri Donin armeija”

Международный Союз Общественных Объединений

”Всевеликое Войско Донское”

Viralliset verkkosivut:

http://vvd2003.narod.ru/

Puhelinnumero:

+7-8-908-178-65-57

Sosiaalinen media:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Osoite: 346465 Venäjä, Rostovin alue. Lokakuun (C) piiri. Zaplavskaja. Katuosoite: Šosseinaja 1

”Suuri Donin armeija” perusti ”kansallisen kasakkakaartin”, joka on vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä uhkaa Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Lähellä Nikolai KOZITSYNiä, joka on kasakkajoukkojen komentaja ja vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan taistelevien separatistien komentamisesta Itä-Ukrainassa.

25.7.2014

5.

”Sobol”

”СОБОЛЬ”

Viralliset verkkosivut:

http://soboli.net

Sosiaalinen media:

http://vk.com/sobolipress

Puhelinnumero:

(0652) 60-23-93.

Email: SoboliPress@gmail.com

Osoite: Krim, Simferopol, katuosoite: Kievskaja 4 (keskuslinja-autoaseman alue)

Radikaali puolisotilaallinen järjestö, vastuussa avoimesta tuesta voimankäytölle, jolla pyritään poistamaan Krim Ukrainan valvonnasta. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien koulutuksesta. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

6.

”Luganskin kaarti”

”Луганская гвардия”

Sosiaalinen media:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luganskia puolustavat miliisijoukot. Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien koulutuksesta. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Lähellä German PROPOKIViä, joka aktiivisena johtajana vastaa osallistumisesta Ukrainan turvallisuuspalvelun Luganskin aluetoimiston rakennuksen valtaukseen ja videoi puheen presidentti Putinille ja Venäjälle vallatusta rakennuksesta.

25.7.2014

7.

”Kaakkoinen armeija”

”Армии Юго-Востока”

Rekrytointi:

http://lugansk-online.info/statements

Sosiaalinen media:

http://vk.com/lugansksbu

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä.

Vastuussa turvallisuuspalvelun rakennuksen valtauksesta Luganskin alueella. Eläkkeellä oleva upseeri.

Lähellä Valeri BOLOTOVia, joka on merkitty luetteloon yhtenä ryhmän johtajista.

Lähellä Vasyl NIKITINiä, joka vastaa ”Luganskin kansantasavallan hallituksen” separatistisesta ”hallinnollisesta” toiminnasta.

25.7.2014

8.

”Donbassin kansanmiliisi”

”Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

Sähköposti: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Vapaaehtoisten puhelinpalvelu Venäjällä:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

or email novoross24@mail.ru

Osoite: Donetsk. Katuosoite: Prospekt Zasjadko 13

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Militanttiryhmä mm. valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sen aikaisempi johtaja. Pavel

Gubarev on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansan kuvernööriksi”.

25.7.2014

9.

”Vostok-pataljoonat”

”батальоны Восток”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä.

Vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Donetskin lentoaseman valtausyritys.

25.7.2014


III.   Yhteisöt, joiden omistus on siirretty Ukrainan lain vastaisesti

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Valtion laivayhtiö ”Kertšin lautta”

Государственная судоходная компания ”Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

Katuosoite: Ulitsa Tselibernaja 16, 98307 Kertš

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Koodi: 14333981

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. ”Ukrainan parlamentin puhemiehistö” antoi 24.3.2014 päätöksen nro 1802-6/14 ”valtion omistamasta Kertšin lautta -laivayhtiöstä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta valtion omistamalle Kertšin lautta -laivayhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

2.

Valtionyhtiö

”Sevastopolin kaupallinen merisatama”

Государственное предприятие ”Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

Katuosoite: Nahimov-aukio 3, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Koodi: 01125548

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. Siinä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Sevastopolin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin suurin kaupallinen merisatama.

25.7.2014

3.

Valtionyhtiö ”Kertšin kaupallinen merisatama”

Государственное предприятие ”Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

Katuosoite: Ulitsa Kirova 28, 98312 Kertš, Krimin autonominen tasavalta,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Koodi: 01125554

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”, ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Kertšin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin toiseksi suurin kaupallinen merisatama.

25.7.2014

4.

Valtionyhtiö Universal -Avia

Государственном предприятии ”Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

”Universal-Avia”

Katuosoite: Aeroflotskaja ulitsa 5, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 24.3.2014 päätöksen nro 1794-6/14”Universal-Avia -valtionyhtiöstä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Universal-Avia — valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yhtiö on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

5.

Kylpylä ”Nižnaja Oreanda”

Санаторий ”Нижняя Ореанда”

Kylpylä ”Nižnaja Oreanda”, 08655, Jalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий ”Нижняя Ореанда”)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 21.3.2014 päätöksen nro 1767-6/14”terveyskylpylöiden ja kylpylöiden yhdistyksen perustamista koskevista kysymyksistä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Nižnaja Oreanda -kylpylälle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

6.

Krimin tasavallan yritys ”Azovin likööritehdas”

Крымское республиканское предприятие ”Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

Katuosoite: Železnodorožnaja ulitsa 40, 96178 Azov, Džankoiskin piiri

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Koodi: 01271681

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Azovin likööritehtaalle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

7.

Valtionkonserni ”Kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение ”Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

Katuosoite: Ulitsa Mira 6, Massandra 98600 Jalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Koodi: 00411890

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra” -valtionkonsernille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

8.

Kansallisen viini-instituutin alainen valtionyhtiö ”Agrofirma Magaratš”

Государственное предприятие Агрофирма ”Магарач” Национального института винограда и вина ”Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarach”

Katuosoite: Ulitsa Tšapajeva 9, 98433 Vilino, Bahtšisaraiskin piiri

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Koodi: 31332064

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta kansallisen viini-instituutin alaiselle ”Agrofirma Magaratš” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014

9.

Valtionyhtiö ”Novy Svet -kuohuviinitehdas”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин ”Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

Katuosoite: Ulitsa Šaljapina 1, 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Koodi: 00412665

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Yritys on näin ollen tosiasiallisesti Krimin ”viranomaisten” konfiskoima.

25.7.2014


Top