Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0691

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 691/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 183, 24.6.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/691/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/6


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 691/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 224/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 224/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu pakotekomitea lisäsi 9 päivänä toukokuuta 2014 kolme henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2134 (2014) 30 ja 32 kohdassa määrättyjä toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

SUKUNIMI: BOZIZÉ

ETUNIMI: François Yangouvonda

PEITENIMET: Bozize Yangouvonda

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.10.1946 Mouila, Gabon

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Martine Kofion poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Bozizé on 24. maaliskuuta 2013 toteutetusta vallankaappauksesta lähtien antanut rahoitus- ja aineellista tukea puolisotilaallisille joukoille, jotka toimivat epävakauden luomiseksi meneillään olevan siirtymän aikana ja saattaakseen hänet takaisin valtaan. François Bozizé tuki yhdessä tukijoidensa kanssa Banguissa 5. joulukuuta 2013 tehtyä iskua. Keski-Afrikan tasavallan tilanne huononi nopeasti anti-balaka-joukkojen Banguissa 5. joulukuuta 2013 tekemän iskun, jossa menehtyi yli 700 ihmistä, jälkeen. Siitä lähtien hän on edelleen pyrkinyt toteuttamaan epävakautta luovia operaatioita ja yhdistämään anti-balaka-joukkoja pitääkseen jännitteitä yllä Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungissa. Bozizé yritti järjestää uudelleen monia Keski-Afrikan armeijan osia, jotka hajaantuivat maaseudulle vallankaappauksen jälkeen. Hänelle uskolliset joukot ovat osallistuneet Keski-Afrikan tasavallan muslimiväestöön kohdistuneisiin kostotoimiin. Bozizé kehotti puolisotilaallisia joukkojaan jatkamaan nykyisen hallintoon ja islamisteihin kohdistuvia julmuuksia.

2.   NOURREDINE ADAM

SUKUNIMI: ADAM

ETUNIMI: Nourredine

PEITENIMET: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 1970 Ndele, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoiset syntymäajat: 1969, 1971

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT:

 

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Noureddine on yksi Séléka-joukkojen alkuperäisistä johtajista. Hän on sekä kenraali että yhden Sélékan aseistetun kapinallisryhmän (Central PJCC) johtaja. Ryhmä on virallisesti nimeltään patrioottien kokous oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi ja siitä käytetään myös lyhennettä CPJP. Hän oli kokouksesta oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi irtautuneen ”fundamentalistisen” ryhmän (CPJP/F) aiempi johtaja ja siten entisen Sélékan sotilaskoordinaattori Keski-Afrikan tasavallassa aiemmin toteutetun kapinan aikana hyökkäyksissä, jotka tehtiin joulukuun 2012 alun ja maaliskuun 2013 välillä. Ilman Noureddinen osallistumista Séléka tuskin olisi pystynyt riistämään valtaa Keski-Afrikan tasavallan entiseltä presidentiltä François Bozizélta. Sen jälkeen kun Catherine Samba-Panza nimitettiin väliaikaiseksi presidentiksi 20. tammikuuta 2014, Bozizé oli yksi entisen Sélékan taktisen vetäytymisen pääarkkitehdeista Sibutissa tavoitteenaan toteuttaa suunnitelma muslimien tukikohdan perustamisesta maan pohjoisosaan. Hän oli selkeästi kehottanut joukkojaan vastustamaan väliaikaishallituksen ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan afrikkalaisjohtoisen kansainvälisen tukioperaation (MISCA) sotilasjohtajien kieltotuomioita. Noureddine johtaa aktiivisesti entistä Sélékaa eli entisiä Sélékan joukkoja, jotka Djotodia hajotti syyskuussa 2013. Lisäksi hän johtaa kristillisiin naapurialueisiin kohdistuvia operaatioita ja antaa edelleen merkittävää tukea ja ohjeita Keski-Afrikan tasavallassa toimivalle entiselle Sélékalle.

Osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen :Sélékan otettua Banguin hallintaansa 24.Naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,maaliskuuta 2013 Nourredine Adam nimitettiin ensin turvallisuusministeriksi, sitten ”demokraattisten saavutusten puolustuksen erityiskomitean” pääjohtajaksi (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, joka on nyttemmin lakkautettu Keski-Afrikan tasavallan tiedustelupalvelu). Nourredine Adam käytti CEDADia henkilökohtaisena poliittisena poliisinaan, joka syyllistyi moniin mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen ja laittomiin teloituksiin. Noureddine oli lisäksi yksi keskeisistä henkilöistä Boy Rabessa toteutetun verisen operaation takana. Sélékan joukot valloittivat elokuussa 2013 Boy Raben, joka on François Bozizén tukijoiden ja hänen etnisen ryhmänsä tukikohtana pidetty Keski-Afrikan tasavallan naapurialue. Sélékan joukot surmasivat tietojen mukaan kymmenittäin siviilejä ja ryöstelivät käyttäen asekätköjen etsimistä tekosyynä. Näiden hyökkäysten levitessä lähialueille tuhannet asukkaat tunkeutuivat kansainväliselle lentokentälle, jota pidettiin turvallisena paikkana ranskalaisten joukkojen läsnäolon vuoksi, ja valloittivat sen kiitoradan.

Tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä: Nourredine Adamilla oli vuoden 2013 alkupuolella tärkeä rooli entisen Sélékan rahoitusverkostossa. Hän matkusti Saudi-Arabiaan, Qatariin ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja aiempaa kapinaa varten. Hän toimi myös välittäjänä tšadilaiselle timanttien salakuljetusringille, joka toimi Keski-Afrikan tasavallan ja Tšadin välillä.

3.   LEVY YAKETE

SUKUNIMI: YAKETE

ETUNIMI: Levy

PEITENIMET: Levi Yakite; Levy Yakite

SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA: 14.8.1964 Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

Vaihtoehtoinen syntymäaika: 1965

PASSI/TUNNISTUSTIEDOT: Pierre Yakétén ja Joséphine Yamazonin poika

NIMEÄMINEN/PERUSTELUT: Osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä: Yaketesta tuli 17. joulukuuta 2013 juuri muodostetun anti-balaka-kapinallisryhmän ”kansan vastarintaliike Keski-Afrikan tasavallan uudistamiseksi” poliittinen koordinaattori. Hän on ollut suoraan osallisena Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta heikentäviin toimiin osallistuneen kapinallisryhmän päätöksissä, erityisesti 5. joulukuuta 2013 ja sen jälkeen. Lisäksi tämä ryhmä on nimenomaisesti mainittu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2127, 2134 ja 2149 tällaisten tekojen vuoksi. Yaketea on syytetty Sélékaan yhdistettyjen henkilöiden pidätysten tilaamisesta, kehottamisesta hyökkäyksiin niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät tue presidentti Bozizéa, ja puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvien nuorten värväämisestä hyökkäämään viidakkoveitsin niitä henkilöitä kohtaan, jotka suhtautuvat hallintoon vihamielisesti. Yakete pysyi François Bozizén lähipiirissä maaliskuun 2013 jälkeen ja liittyi perustuslailliseen järjestykseen palaamisen rintamaan Keski-Afrikan tasavallassa (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), jonka tavoitteena oli vallasta syöstyn presidentin paluu valtaan tarvittaessa keinolla millä hyvänsä. Loppukesällä 2013 hän matkusti Kameruniin ja Beniniin, missä hän yritti värvätä henkilöitä taistelemaan Sélékaa vastaan. Syyskuussa 2013 hän yritti saada jälleen hallintaansa Bozizéa tukevien taistelijoiden johtamia operaatioita Bossangoan lähellä olevissa kaupungeissa ja kylissä. Yaketea epäillään myös siitä, että hän on edistänyt viidakkoveitsien jakamista nuorille työttömille kristityille heidän muslimeihin kohdistuvien hyökkäyksiensä helpottamiseksi.


Top