Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0689

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 183, 24.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/689/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 689/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä maaliskuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 204/2011.

(2)

Neuvosto on asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti tarkastellut uudelleen mainitun asetuksen liitteessä III olevaa luetteloa.

(3)

Päätöksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevassa luettelossa olevan yhden yhteisön tunnistamistietoja olisi muutettava.

(4)

Kahden yhteisön pitämiselle asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevassa luettelossa ei ole enää perusteita.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III siten kuin tämän asetuksen liitteessä on esitetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan yhteisöä ”Capitana Seas Limited” koskevat tiedot seuraavasti:

 

”Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

36.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

12.4.2011”

2)

Poistetaan seuraavia yhteisöjä koskevat tiedot:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


Top