Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0240

2014/240/EU: Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014 , Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

OJ L 128, 30.4.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/240/oj

30.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

(2014/240/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 98/591/EY (1) Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisen.

(2)

Sopimuksen 12 artiklan b alakohdassa todetaan seuraavaa muun muassa, että sopimus on tehty aluksi viideksi vuodeksi, ja sitä voidaan jatkaa, mahdollisesti muutettuna, sen jälkeen uusiksi viiden vuoden jaksoiksi osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

(3)

Sopimusta jatkettiin uudella viisivuotiskaudella neuvoston päätöksellä 2009/306/EY (2).

(4)

Sopimuksen osapuolet katsovat, että sopimuksen pikainen jatkaminen olisi kummankin osapuolen etujen mukaista.

(5)

Jatkettu sopimus vastaa sisällöltään sopimusta, jonka voimassaolo päättyy 14 päivänä lokakuuta 2013.

(6)

Sopimuksen jatkaminen olisi sen vuoksi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen uudella viisivuotiskaudella.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle ilmoituksen siitä, että unioni on saattanut päätökseen sopimuksen jatkamisen edellytyksenä olevat sisäiset menettelynsä sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukaisesti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta seuraavan ilmoituksen:

”Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksen tekstissä olevat viittaukset ’Euroopan yhteisöön’ on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi ’Euroopan unioniin’.”

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Neuvoston päätös 98/591/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä (EYVL L 284, 22.10.1998, s. 35).

(2)  Neuvoston päätös 2009/306/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta ja muuttamisesta (EUVL L 90, 2.4.2009, s. 20).


Top