Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0725

Neuvoston päätös 2013/725/YUTP, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013 , EU:n operaatiokeskuksen aktivoimisesta Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten annetun päätöksen 2012/173/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

OJ L 329, 10.12.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/725/oj

10.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/725/YUTP,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2013,

EU:n operaatiokeskuksen aktivoimisesta Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten annetun päätöksen 2012/173/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/389/YUTP (1) Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR).

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) sopi 8 päivänä lokakuuta 2013 Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita tukevan EU:n operaatiokeskuksen toimeksiannon jatkamisesta 12 kuukaudella.

(3)

Neuvoston päätöstä 2012/173/YUTP (2) olisi muutettava ja sen voimassaoloa jatkettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2012/173/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EU:n operaatiokeskus aktivoidaan seuraavien, Afrikan sarvessa toteutettavien yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alan operaatioiden tukemiseksi: Atalanta-operaatio, EUTM Somalia ja EUCAP NESTOR.”

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

antaa sotilaallista asiantuntemustaan ja suunnittelun erityisasiantuntemustaan hyödyntäen suoraa tukea siviilioperaation komentajalle EUCAP NESTORin operatiivisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa;”

b)

korvataan 2 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

helpottaa yhteensovittamista ja parantaa synergiaa Atalanta-operaation, EUTM Somalia -operaation ja EUCAP NESTORin välillä Afrikan sarvea koskevan strategian mukaisesti ja yhteistoiminnassa Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan kanssa.”

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Nimitetään laivaston kapteeni Ad VAN DER LINDE EU:n operaatiokeskuksen johtajaksi kahden vuoden toimikaudeksi.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukaisesti tekemään päätöksiä EU:n operaatiokeskuksen seuraavien johtajien nimittämisestä.”

4)

Korvataan 9 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 23 päivästä maaliskuuta 201222 päivään maaliskuuta 2015.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Neuvoston päätös 2012/389/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 40).

(2)  Neuvoston päätös 2012/173/YUTP, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, EU:n operaatiokeskuksen aktivoimisesta Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten (EUVL L 89, 27.3.2012, s. 66).


Top