EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0364

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 364/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 111, 23.4.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 195 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/364/oj

23.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/25


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 364/2013,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 16 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 204/2011 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 2 päivänä maaliskuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 204/2011.

(2)

Neuvosto katsoo, että erään henkilön pitämiselle asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevassa luettelossa ei ole enää perusteita.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III olisi tätä varten saatettava ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liite III siten kuin tämän asetuksen liitteessä on esitetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 204/2011 liitteessä III olevasta luettelosta jäljempänä mainittu henkilö:

ASHKAL, Al-Barrani


Top