EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0197

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2013, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013 , yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta

OJ L 65, 8.3.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 76 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/197/oj

8.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 197/2013,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 80/2012 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty biologisten ja kemiallisten aineiden luettelo.

(2)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 80/2012 olisi muutettava kahden sellaisen aineen lisäämiseksi luetteloon, joita ei tällä hetkellä tuoteta unionin tullialueella.

(3)

Luettelossa ei ole myöskään enää tarpeen pitää ainetta, joka kuuluu nykyisin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I olevan 3 osan liitteessä 3 olevaan luetteloon, joka koskee tullittomia lääkeaineita.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 80/2012 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EUVL L 29, 1.2.2012, s. 33.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 80/2012 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään CN-koodia ex 2845 90 90 – (Happi-18) vesi – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

 

”ex 2849 90 90

Titaanipiikarbidijauhe, jonka puhtaus on vähintään 99 painoprosenttia”.

2)

Lisätään CN-koodia ex 2926 90 95–2-Naftonitriili – koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

 

”ex 2934 99 90

Morfolinofosforodiamidaattioligomeerit (morfolino-oligonukleotidit)”.

3)

Poistetaan seuraava rivi:

”0014364–6

ex 2923 90 00

Dekametoniumbromidi (INN)”.


Top