Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0759

2012/759/EU: Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012 , Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön

OJ L 336, 8.12.2012, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/759/oj

8.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/81


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2012,

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön

(2012/759/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tadžikistanin tasavallan hallitus esitti 29 päivänä toukokuuta 2001 Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehtyyn Marrakeshin sopimukseen liittymistä koskevan hakemuksen mainitun sopimuksen XII artiklan mukaisesti.

(2)

Tadžikistanin tasavallan liittymistä käsittelevä työryhmä perustettiin 18 päivänä heinäkuuta 2001, jotta voitaisiin sopia liittymisehdoista, jotka sekä Tadžikistanin tasavalta että kaikki WTO:n jäsenet voisivat hyväksyä.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta kattavan kokonaisuuden Tadžikistanin tasavallan tekemiä, markkinoiden avaamiseen liittyviä sitoumuksia, jotka ovat unionin esittämien pyyntöjen mukaisia.

(4)

Nämä sitoumukset on nyt sisällytetty Tadžikistanin tasavallan liittymisestä WTO:hon tehtyyn pöytäkirjaan.

(5)

Liittymisellä WTO:hon odotetaan olevan myönteinen ja kestävä vaikutus Tadžikistanin tasavallan talousuudistukseen ja kestävään kehitykseen.

(6)

Liittymisestä tehty pöytäkirja olisi tämän vuoksi hyväksyttävä.

(7)

WTO:n perustamissopimuksen XII artiklassa määrätään, että liittymisehdoista sovitaan liittyvän jäsenen ja WTO:n kesken ja että WTO:n ministerikokous hyväksyy liittymisehdot WTO:n puolesta. WTO:n perustamissopimuksen IV artiklan 2 kohdassa määrätään, että ministerikokouksen istuntojen välisenä aikana yleisneuvosto huolehtii sen tehtävistä.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa WTO:n yleisneuvostossa esitettävä unionin kanta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen WTO:hon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta on, että Tadžikistanin tasavallan liittyminen WTO:hon hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SYLIKIOTIS


Top