Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0685

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä lokakuuta 2011 , Liettuan nautaeläintietokannan toimintakelpoisuuden toteamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7164)

OJ L 269, 14.10.2011, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/685/oj

14.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,

Liettuan nautaeläintietokannan toimintakelpoisuuden toteamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7164)

(ainoastaan liettuankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/685/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1760/2000, jäljempänä ’asetus’, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että nautaeläin on voitava tunnistaa ja sen mukana on oltava passi sitä siirrettäessä.

(2)

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot, joilla on käytössään ATK-pohjainen tietokanta, jonka komissio katsoo olevan kaikilta osin käyttökunnossa, voivat määrätä, että passi annetaan ainoastaan unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettuja eläimiä varten ja että passin on seurattava eläimen mukana vain, jos eläin siirretään kyseisen jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle.

(3)

Liettua on esittänyt komissiolle pyynnön, että komissio toteaisi sen nautaeläimiä koskevan tietokannan toimintakelpoiseksi. Tämä tietokanta muodostaa perustan Liettuan nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmälle.

(4)

Liettua on toimittanut tarvittavat tiedot, jotka erityisesti vahvistavat, että sen nautaeläimiä koskeva tietokanta on asetuksen 5 artiklan mukainen: i) tapahtumien ilmoittamisessa tapahtuneet viiveet näkyvät tietokannassa korostettuina ja siten, että asetuksessa säädettyjä, eläinten siirtoja koskevien ilmoitusten määräaikoja noudatetaan, ii) Liettuan ulkopuolelle siirrettyjen eläinten passit luovutetaan maahan saapumisen yhteydessä toimivaltaiselle viranomaiselle, iii) kansallisesta nautaeläinten tietokannasta on yhteys kansalliseen maatalouden maksujärjestelmää koskevaan tietokantaan sekä kansalliseen eläinlääkintätietojen hallintajärjestelmään, jotta täsmäytyksen valvonta ja tietojenvaihto helpottuisivat ja iv) ohjeita vahvistetaan siten, että korvamerkit annetaan ja jaetaan oikein ja asiaa koskevat tiedot ovat tietokannassa saatavilla.

(5)

Komissio on tarkastanut kyseiset tiedot ja katsoo ne riittäviksi, jotta se voi todeta tietokannan toimintakuntoiseksi.

(6)

Edellä esitetyn perusteella on aiheellista todeta Liettuan nautaeläintietokannan olevan toimintakelpoinen 1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Todetaan Liettuan nautaeläintietokannan olevan toimintakelpoinen 1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Liettuan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.


Top