Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0675

2010/675/EU: Komission päätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2010 , tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7579) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 291, 9.11.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/675/oj

9.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2010,

tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7579)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/675/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

(2)

Tässä luettelossa on useita aineiden ja tuotetyyppien yhdistelmiä, joiden tarkasteluun ilmoitetut osallistujat ovat kaikki vetäytyneet pois uudelleentarkasteluohjelmasta tai joista niiden arviointiin määrätty esittelijäjäsenvaltio ei ollut vastaanottanut täydellistä asiakirja-aineistoa asetuksen (EY) N:o 1451/2007 9 artiklassa ja 12 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun määräaikaan mennessä.

(3)

Komissio tiedotti asiasta jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 1451/2007 11 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 1 kohdan sekä 13 artiklan 5 kohdan nojalla. Lisäksi tämä tieto julkistettiin sähköisessä muodossa.

(4)

Kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tiedon julkistamisesta muutamat yritykset ilmoittivat haluavansa osallistua kyseisten aineiden ja tuotetyyppien tarkasteluun. Kyseiset yritykset eivät kuitenkaan toimittaneet täydellistä asiakirja-aineistoa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 12 artiklan 5 kohdan nojalla kyseisiä aineita ja tuotetyyppejä ei sen vuoksi pitäisi lisätä direktiivin 98/8/EY liitteisiin I, I A tai I B.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi vahvistettava päivämäärä, jonka jälkeen biosidituotteita, jotka sisältävät tämän päätöksen liitteessä mainituissa tuotetyypeissä käytettäviä tehoaineita, ei pitäisi enää saattaa markkinoille.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja aineita kyseisissä tuotetyypeissä käytettyinä ei lisätä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 4 artiklan 2 kohdan tarkoituksia varten ei markkinoille saa saattaa tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita sisältäviä biosidituotteita mainituissa tuotetyypeissä käytettyinä 1 päivästä marraskuuta 2011 lähtien.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.


LIITE

Aineet ja tuotetyypit, joita ei lisätä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B

Nimi

EY-numero

CAS-numero

Tuotetyyppi

Esittelevä jäsenvaltio

Formaldehydi

200-001-8

50-00-0

4

DE

Formaldehydi

200-001-8

50-00-0

6

DE

Bentsoehappo

200-618-2

65-85-0

20

DE

Natriumbentsoaatti

208-534-8

532-32-1

11

DE

Natriumbentsoaatti

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-Butanoni, peroksidi

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-Butanoni, peroksidi

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Tolnaftaatti

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Triklosaani

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Piidioksidi, amorfinen

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Cis- ja trans-p-mentaani-3,8-dioli/sitriodioli

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Cis- ja trans-p-mentaani-3,8-dioli/sitriodioli

255-953-7

42822-86-6

2

UK


Top