EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0157

2010/157/: Komission päätös, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010 , jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY voimassaoloajan pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1314) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 268 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/157/oj

17.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010,

jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY voimassaoloajan pidentämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1314)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/157/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2006/502/EY (2) velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuus ja kielletään muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien saattaminen markkinoille.

(2)

Päätös 2006/502/EY on tehty direktiivissä 2001/95/EY olevan 13 artiklan mukaisesti; kyseisessä artiklassa säädetään, että päätös on voimassa enintään yhden vuoden ja että päätöstä voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

(3)

Päätöstä 2006/502/EY on muutettu kolmesti: päätöksellä 2007/231/EY (3), jolla päätöksen voimassaoloa jatkettiin 11 päivään toukokuuta 2008, päätöksellä 2008/322/EY (4), jolla päätöksen voimassaoloa jatkettiin 11 päivään toukokuuta 2009 sekä päätöksellä 2009/298/EY (5), jolla päätöksen voimassaoloa jatkettiin jälleen vuodella 11 päivään toukokuuta 2010.

(4)

Koska muita tehokkaita keinoja huolehtia sytytinten lapsiturvallisuudesta ei ole, on tarpeen jatkaa päätöksen 2006/502/EY voimassaoloa kahdellatoista kuukaudella sekä tehdä siihen tarvittavat muutokset.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/502/EY 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 11 päivään toukokuuta 2011.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 11 päivänä toukokuuta 2010 ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  EUVL L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  EUVL L 109, 19.4.2008, s. 40.

(5)  EUVL L 81, 27.3.2009, s. 23.


Top