EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0742

2009/742/EY: EU:n ja Etelä-Afrikan yhteistyöneuvoston päätös N:o 1/2009, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009 , Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteiden IV ja VI muuttamisesta eräiden maataloustuotteiden osalta

OJ L 265, 9.10.2009, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/742/oj

9.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/34


EU:n JA ETELÄ-AFRIKAN YHTEISTYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2009,

tehty 16 päivänä syyskuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteiden IV ja VI muuttamisesta eräiden maataloustuotteiden osalta

(2009/742/EY)

EUROOPAN UNIONIN JA ETELÄ-AFRIKAN YHTEISTYÖNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen (1) (jäljempänä ’kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus’), joka allekirjoitettiin Pretoriassa 11 päivänä lokakuuta 1999, ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi selvennettävä ilmaisun ”gross weight” (bruttopaino) merkitys kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä IV olevan luettelon 6 ”Fruits, nuts and other edible parts of plants” (Hedelmät, pähkinät ja muut kasvien syötävät osat) nimikkeeseen sisältyvien tullinimikkeiden yhteydessä.

(2)

Eräät kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä IV olevaan ”Cheese and curd” (Juusto ja juustoaines) nimikkeeseen kuuluvat juustonimikkeet, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 (2) mukaisesti yhteisössä suojattuja tuotenimikkeitä, olisi poistettava kyseisessä liitteessä olevasta luettelosta 8 ja lisättävä luetteloon 7.

(3)

Etelä-Afrikan olisi avattava tietyt tariffikiintiöt kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä VI olevan, muun muassa juustoa ja juustoainesta koskevan luettelon 4 mukaisesti.

(4)

Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä VI olevassa luettelossa 4 mainitun kolmen juustoluokan, eli goudan (EY:n tullikoodeksin vastaava koodi 0406 90 78), cheddarin (EY:n tullikoodeksin vastaava koodi 0406 90 21) ja sulatejuuston, ei kuitenkaan raasteen eikä jauheen (EY:n tullikoodeksin vastaava koodi 0406 30), voimassa olevan 50 prosentin suosituimmuustullin vähennys, jota sovelletaan yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuontiin Etelä-Afrikkaan, olisi muutettava kiintiötulliksi nolla.

(5)

Yhteisön ei pitäisi myöntää näitä kolmea juustoluokkaa koskevia vientitukia eikä 16 päivänä heinäkuuta 2004 sovelletun tason ylittäviä muita juustotuotteita koskevia vientitukia edellyttäen, että Etelä-Afrikka panee yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuontia Etelä-Afrikkaan koskevat kiintiötullit täytäntöön. Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen juustotuotteille ei ole myönnetty vientitukia 15 päivästä kesäkuuta 2007, kuten asetuksessa (EY) N:o 660/2007 (3) säädetään,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä IV olevassa luettelossa 6 ”Fruits, nuts and other edible parts of plants” nimikkeeseen sisältyvien tullinimikkeiden oikeanpuoleiseen sarakkeeseen bruttopainoa koskevaan lyhenteeseen (g.w.) alaviite seuraavasti:

”In this particular case, the term ”gross weight” shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing.”

2 artikla

1.   Lisätään kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä IV olevaan luetteloon 7 ”Cheese and curd” otsikkoa koskeva luettelo seuraavasti:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

”Cheese and curd

 

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

 

0406 90 13 (Emmentaler)

 

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

 

0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

 

0406 90 18 (Fromage fribourgeois and tête de moine)

 

0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

 

0406 90 23 (Edam)

 

0406 90 25 (Tilsit)

 

0406 90 27 (Butterkäse)

 

0406 90 29 (Kashkaval)

 

0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

 

0406 90 37 (Finlandia)

 

0406 90 39 (Jarlsberg)

 

0406 90 73 (Provolone)

 

ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

 

ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

 

ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

 

ex 0406 90 81

(Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

 

ex 0406 90 82 (Camembert)

 

ex 0406 90 84 (Brie)”.

 

2.   Korvataan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä IV olevassa luettelossa 8 ”Cheese and curd” otsikkoa koskeva luettelo seuraavasti:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

”0406 40 10 (Roquefort)

 

0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

 

0406 40 50 (Gorgonzola)

 

0406 90 32 (Feta)

 

0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

 

ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

 

ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

 

ex 0406 90 76 (Fontina)

 

ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

 

ex 0406 90 81 (Cantal)

 

0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)”

 

3 artikla

1.   Korvataan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen liitteessä VI olevassa luettelossa 4 ”Cheese and curd” otsikkoa koskeva luettelo seuraavasti:

HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

”0406 10 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

2.   Yhteisö ei sovella vientitukia Etelä-Afrikkaan vietäviin Goudaan, Cheddariin ja sulatejuustoon; nämä kolme juustotuotteiden luokkaa kuuluvat CN-koodeihin 0406 90 21, 0406 90 78 ja 0406 30.

3.   Yhteisö ei korota muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen juustotuotteiden Etelä-Afrikkaan suuntautuvan viennin vientitukien tasoa maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1305/2004 (5) vahvistettujen tasojen yläpuolelle, tämän kuitenkaan rajoittamatta valuuttakurssien muutosten soveltamista.

4.   Juustotuotteita koskevien tullien ja vientitukien alentamisesta edelleen neuvotellaan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 17 artiklan mukaisesti. Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 17 artiklassa tarkoitettuun nopeutettuun poistamiseen sovelletaan 1:n suhdetta 1,3:een, toisin sanoen yhden euron alennus Etelä-Afrikan tullista aiheuttaa EY:n vientituen alentamisen 1,3 eurolla.

5.   Etelä-Afrikka kumoaa EY:n juustonvientiä koskevat toimenpiteet ja avaa juustoa ja juustoainesta koskevan yleisen tariffikiintiön 1 kohdan mukaisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua tämän päätöksen allekirjoittamispäivästä.

6.   Etelä-Afrikka julkaisee viimeistään kahden kuukauden kuluttua tämän päätöksen allekirjoittamispäivästä hallituksen virallisessa lehdessä tiedotteen Etelä-Afrikkaan suuntautuvaa EY:n juustonvientiä koskevien toimenpiteiden kumoamisesta sekä juustoa ja juustoainesta koskevan yleisen tariffikiintiön avaamisesta 1 kohdan mukaisine asiaankuuluvine muutoksineen.

4 artikla

Molemmat osapuolet ovat hyväksyneet, että voimassa oleva yhteisön ja Etelä-Afrikan juustoja koskevien tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmä korvataan ”ensin tullutta palvellaan ensin” -järjestelmällä, joka pannaan täytäntöön 1 päivästä heinäkuuta 2008.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen allekirjoittamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2009.

Yhteistyöneuvoston puolesta

Puheenjohtajat

M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT


(1)  EYVL L 311, 4.12.1999, s. 3.

(2)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12).

(3)  Maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 660/2007 (EUVL L 155, 15.6.2007, s. 26).

(4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.”

(5)  EUVL L 244, 16.7.2004, s. 27.


Top