Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0912

2008/912/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008 , rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7283)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 49–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/912/oj

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2008,

rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7283)

(Ainoastaan espanjan-, tanskan-, saksan-, englannin-, ranskan-, italian-, hollannin- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2008/912/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvike- ja rehuvalvonnan alalla toimiville yhteisön vertailulaboratorioille voidaan myöntää yhteisön taloudellista tukea tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (2) 28 artiklan mukaisesti.

(2)

Yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä yhteisön vertailulaboratorioille rehuja, elintarvikkeita ja eläinten terveyttä koskevilta osin 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 (3) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjä määräaikoja noudattaen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1754/2006 2 artiklan mukaan komission ja kunkin vertailulaboratorion välisistä suhteista määrätään yhteistyösopimuksella, johon liitetään monivuotinen työohjelma.

(4)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2009 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(5)

Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen tehtävien suorittamiseen nimetyille yhteisön vertailulaboratorioille niiden toimien yhteisrahoittamiseksi. Yhteisön taloudellisen tuen olisi oltava 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetaan yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 32:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti joidenkin yhteisön vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Lisäksi kyseisen asetuksen 13 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettujen toimenpiteiden ja ohjelmien ollessa kyseessä jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tukea saaville tuensaajille hallinto- ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot rahoitetaan maataloustukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti maidon ja maitotuotteiden määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 223 031 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

2 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti zoonoosien (salmonellan) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 337 509 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 31 072 euroa.

3 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti merellisten biotoksiinien valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 325 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 42 560 euroa.

4 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 304 772 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 36 505 euroa.

5 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti Listeria monocytogenes -bakteerin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 277 377 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

6 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti koagulaasipositiivisten stafylokokkien, mukaan lukien Staphylococccus aureus, määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 245 406 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 23 000 euroa.

7 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti Escherichia coli -bakteerin, mukaan lukien verosytotoksinen E. coli (VTEC), määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 235 891 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 32 000 euroa.

8 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti kampylobakteerin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 278 570 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 40 000 euroa.

9 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti loisten (etenkin Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 299 584 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 32 000 euroa.

10 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 436 345 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 24 000 euroa.

11 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti rehuissa esiintyvän eläinproteiinin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 566 999 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

12 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen neuvoston direktiivin 96/23/EY (5) liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

13 artikla

1.   Yhteisö myöntää Agence française de sécurité sanitaire des aliments -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, Fougères, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

14 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berliini, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 447 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

15 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità, Rooma, Italia, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tiettyjen direktiivin 96/23/EY liitteessä I lueteltujen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 260 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 26 000 euroa.

16 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (6) liitteessä X olevassa B luvussa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 605 608 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 68 995 euroa.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea yhteen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista seminaareistaan enintään 50 osanottajan osalta.

17 artikla

Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen eläinperäisissä elintarvikkeissa ja erittäin rasvapitoisissa tuotteissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

18 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen viljoissa ja rehuissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 198 900 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 110 000 euroa.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1754/2006 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin seminaareihinsa enintään 110 osanottajan osalta.

19 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espanja, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen hedelmissä ja vihanneksissa, mukaan lukien erittäin vesi- ja happopitoiset tuotteet.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 440 840 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 10 000 euroa.

20 artikla

Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen yhden jäämän määritysmenetelmillä.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 332 000 euroa.

21 artikla

1.   Yhteisö myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen, erityisesti dioksiinien ja PCB:iden määritykseen ja testaukseen rehuissa ja elintarvikkeissa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä ajanjaksona enintään 432 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää 1 kohdassa tarkoitetulle laboratoriolle taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten. Tämä tuki saa olla enintään 55 410 euroa.

22 artikla

Edellä 1–21 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen tuki on 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, sellaisina kuin ne on asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritelty.

23 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville laboratorioille:

Maito ja maitotuotteet: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Zoonoosien (salmonellan) määritys ja testaus: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Merellisten biotoksiinien valvonta: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Espanja;

Simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonta: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Yhdistynyt kuningaskunta;

Listeria monocytogenes: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan luettuna Staphylococcus aureus: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska;

Escherichia coli -bakteeri, mukaan luettuna verosytotoksinen E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Kampylobakteeri: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Ruotsi;

Loiset (erityisesti Trichinella, Echinococcus ja Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Mikrobilääkeresistenssi: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Tanska;

Rehuissa esiintyvät eläinproteiinit: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia;

Jäämät: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat;

Jäämät: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) -viraston alaisuuteen kuuluva Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants, Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Ranska;

Jäämät: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Saksa;

Jäämät: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Yhdistynyt kuningaskunta;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus eläinperäisissä elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus viljoissa: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Tanska;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus hedelmissä ja vihanneksissa: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Espanja;

Torjunta-ainejäämien määritys ja testaus yhden jäämän määritysmenetelmillä: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Saksa;

Dioksiinien ja PCB:iden määritys ja testaus rehuissa ja elintarvikkeissa: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUVL L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(6)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.


Top