EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0891

2008/891/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2008 , luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Kanadan tietyistä maakunnista peräisin olevien siemenperunoiden osalta tehdyn päätöksen 2003/61/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7317)

OJ L 319, 29.11.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/891/oj

29.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/71


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2008,

luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Kanadan tietyistä maakunnista peräisin olevien siemenperunoiden osalta tehdyn päätöksen 2003/61/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7317)

(Ainoastaan kreikan-, espanjan-, italian-, maltan- ja portugalinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2008/891/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan Kanadasta peräisin olevia siemenperunoita ei saa tuoda yhteisöön. Direktiivissä sallitaan kuitenkin poikkeukset tästä säännöstä, jos haitallisten organismien leviämisvaaraa ei ole.

(2)

Komission päätöksessä 2003/61/EY (2) säädetään poikkeuksesta, joka koskee siemenperunoiden tuontia Kanadan tietyistä provinsseista Kreikkaan, Espanjaan, Italiaan, Kyprokselle, Maltalle ja Portugaliin tietyin edellytyksin.

(3)

Portugali on pyytänyt poikkeuksen jatkamista.

(4)

Poikkeuksen perusteena oleva tilanne on ennallaan, joten poikkeusta olisi sovellettava edelleen.

(5)

Päätöstä 2003/61/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/61/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

seuraavina perunoiden markkinointikausina: 1.2.2003–31.3.2003, 1.12.2003–31.3.2004, 1.12.2004–31.3.2005, 1.12.2005–31.3.2006, 1.12.2006–31.3.2007, 1.12.2007–31.3.2008, 1.12.2008–31.3.2009, 1.12.2009–31.3.2010 ja 1.12.2010–31.3.2011.”

2)

Korvataan 15 artiklassa päivämäärä ”31 päivää maaliskuuta 2008” päivämäärällä ”31 päivää maaliskuuta 2011”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Maltan tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 23, 28.1.2003, s. 31.


Top