Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0803

Komission asetus (EY) N:o 803/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008 , tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 98. kerran

OJ L 214, 9.8.2008, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 242 - 245

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/803/oj

9.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 803/2008,

annettu 8 päivänä elokuuta 2008,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 98. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) annettu 27 päivänä toukokuuta 2002 erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 23, 28 ja 31 päivänä heinäkuuta 2008 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tämän asetuksen on tultava voimaan heti, jotta siinä mainitut toimenpiteet olisivat tehokkaita,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 678/2008 (EUVL L 189, 17.7.2008, s. 23).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)” seuraavasti:

”Jemaah Islamiya (alias a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Lisätietoja: a) verkosto toimii Kaakkois-Aasiassa, b) sen on perustanut edesmennyt Abdullah Sungkar”.

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad). Syntymäaika: 3.11.1957. Syntymäpaikka: Kafr Al-Shaykh. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa” seuraavasti:

”Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Syntynyt 3.11.1957 Kafr Al-Shaykhissa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa”.

(3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim; b) Abu Usama). Syntymäaika: 21.4.1960. Syntymäpaikka: Sharqiyah. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella” seuraavasti:

”Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Syntynyt 21.4.1960 Sharqiyahissa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella”.

(4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Syntynyt 5.3.1962 Tunisissa. Kansalaisuus: a) Algeria, b) Saksa. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Amina Aissaoui, b) asunut Bonnissa Saksassa helmikuusta 1999 lähtien” seuraavasti:

”Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Syntynyt 5.3.1962 Tunisissa, Tunisiassa. Kansalaisuus: a) algerialainen, b) saksalainen. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Amina Aissaoui, b) asunut Bonnissa, Saksassa helmikuusta 1999 lähtien”.

(5)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin Abdallah Al-’Ali, d) Hamid Abdallah Al-’Ali, e) Hamid Abdallah Ahmad Al-’Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Syntynyt 20.1.1960. Kuwaitin kansalainen” seuraavasti:

”Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin Abdallah Al-’Ali, d) Hamid Abdallah Al-’Ali, e) Hamid Abdallah Ahmad Al-’Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Syntynyt 20.1.1960 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 1739010 (Kuwaitissa 26.5.2003 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 25.5.2008).”

(6)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Syntynyt 14.12.1965 Kuwaitissa. Edelliseltä kansalaisuudeltaan kuwaitilainen” seuraavasti:

”Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Syntynyt 14.12.1965 Kuwaitissa. Passin nro: 849594 (Kuwaitissa 27.11.1998 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 24.6.2003). Huomautus: menettänyt Kuwaitin kansalaisuuden vuonna 2002”.

(7)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Syntynyt 1.10.1961. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 101856740 (Kuwaitin passi)” seuraavasti:

”Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Osoite: Al-Salibekhat area, Kuwait. Syntynyt 1.10.1961 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 101856740 (12.5.2005 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 11.5.2007)”.

(8)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Osoite: Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Syntymäaika: 24.4.1981. Kuwaitin passi nro 106261543” seuraavasti:

”Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Osoite: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Syntynyt 24.4.1981 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: a) 106261543 (Kuwaitin passi), b) 1420529 (Kuwaitissa myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 31.3.2006). Lisätietoja: Kuwaitin turvallisuusviranomaisten etsintäkuuluttama (tilanne heinäkuussa 2008)”.

(9)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid; b) Abu Ja’far). Syntymäaika: 21.1.1952. Syntymäpaikka: El-Minya. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa” seuraavasti:

”Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Syntynyt 21.1.1952 El-Minyassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa”.

(10)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir ’Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Syntynyt 24.9.1959. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 101423404” seuraavasti:

”Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Syntynyt 24.9.1959 Al-Khitanin alueella Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: a) 101423404, b) 2541451 (Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyy 16.2.2017)”.

(11)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Osoite: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Syntynyt 1.11.1971 Ben Aounissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro Z417830 (4.10.2004 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyy 3.10.2009). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G. b) Tuomittu Ranskassa 14.10.2002. Luovutettu Italiaan 6.9.2006. Tällä hetkellä vangittuna Italiassa” seuraavasti:

”Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Osoite: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Syntynyt 26.3.1969 Ferianassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M351140 (Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 16.6.2005). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G, b) tuomittu Ranskassa 14.10.2002, c) luovutettu Italiaan 6.9.2006, oli vangittuna Italiassa heinäkuuhun 2007, d) tuomittu Tunisiassa poissaolevana 20 vuodeksi vankeuteen”.

(12)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadranin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä, b) aktiivinen Taleban-johtaja, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, d) mahdollisesti kuollut kesäkuussa 2007” seuraavasti:

”Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadranin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä, b) aktiivinen Taleban-johtaja, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, d) ilmoitettiin kuolleeksi kesäkuussa 2007, mutta oli elossa toukokuussa 2008”.

(13)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Osoite: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Sveitsi. Syntymäaika: 1927. Kansalaisuus: Sveitsin kansalainen. Muita tietoja: tällä nimellä ei ole myönnetty Sveitsin passia” seuraavasti:

”Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Osoite: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Sveitsi. Syntynyt vuonna 1927. Sveitsin kansalainen. Lisätietoja: a) tällä nimellä ei ole myönnetty Sveitsin passia, b) kuoli toukokuussa 2008”.

(14)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Abdulhai Salek. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Urouzganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen” seuraavasti:

”Abdulhai Salek. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Uruzganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen”.

(15)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Osoite: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Syntynyt vuonna 1966 al Aziziyyassa. Libyan kansalainen. Passin nro: 203037 (Tripolissa myönnetty Libyan passi). Lisätietoja: a) yhteyksiä Afghan Support Committee (ASC)- ja Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) ryhmiin; b) siviilisääty: eronnut (entinen vaimo algerialainen Manuba Bukifa)” seuraavasti:

”Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Osoite: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Syntynyt vuonna 1966 al Aziziyyassa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin nro: 203037 (Tripolissa myönnetty Libyan passi). Lisätietoja: a) yhteyksiä Afghan Support Committee (ASC)- ja Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) -ryhmiin; b) siviilisääty: eronnut (entinen vaimo algerialainen Manuba Bukifa)”.

(16)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Syntymäaika: 19.10.1953. Syntymäpaikka: Aleksandria. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella” seuraavasti:

”Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Syntynyt 19.10.1953 Aleksandriassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella”.


Top