Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0759

Komission asetus (EY) N:o 759/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008 , sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 712/2008 muuttamisesta

OJ L 205, 1.8.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/759/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 759/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 712/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 25 päivänä heinäkuuta 2008 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 712/2008 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 712/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 712/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  JO L 58 de 28.2.2006, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no 1260/2007 da Comissão (JO L 283 de 27.10.2007, p. 1). O Regulamento (CE) n.o 318/2006 será substituído pelo Regulamento (CE) n.o 1234/2007 (JO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a partir de 1 de Outubro de 2008.

(2)  JO L 197 de 25.7.2008, p. 32.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 1 päivästä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 95 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1702 90 95 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,29

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


Top