Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0576

2008/576/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2008 , päätöksen 2003/467/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiden alueiden luettelosta Puolan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3284) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 183, 11.7.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/576/oj

11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä heinäkuuta 2008,

päätöksen 2003/467/EY liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiden alueiden luettelosta Puolan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3284)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/576/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä D olevan I luvun E jakson,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY säädetään, että jäsenvaltio tai sen osa voidaan julistaa naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi, kun tietyt mainitussa direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät.

(2)

Luettelo naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaista jäsenvaltioiden alueista esitetään nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta 23 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/467/EY (2) liitteessä III.

(3)

Mainitun päätöksen mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/404/EY, 12 Puolan hallintoaluetta (powiat), jotka kuuluvat Podkarpackien voivodikuntaan eli laajempaan hallinnolliseen yksikköön, katsotaan tällä hetkellä naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi alueiksi.

(4)

Puola on toimittanut komissiolle asiakirjoja, joilla osoitetaan direktiivissä 64/432/ETY säädettyjen asianmukaisten edellytysten täyttyminen siten, että 13 muuta kyseiseen laajempaan hallinnolliseen yksikköön kuuluvaa hallintoaluetta (powiat) voidaan katsoa naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi Puolan alueiksi.

(5)

Kyseisten asiakirjojen arvioinnin perusteella kyseiset Puolan alueet (powiat) olisi tunnustettava naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi kyseisen jäsenvaltion alueiksi.

(6)

Sen vuoksi päätöksen 2003/467/EY liitettä III olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevan 2 luvun Puolaa koskeva kohta Podkarpackien voivodikunnan osalta seuraavasti:

”Podkarpackien voivodikunta

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/404/EY (EUVL L 141, 31.5.2008, s. 16).


Top