Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0569

2008/569/EY,Euratom: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008 , kolmen tuomarin nimittämisestä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen

OJ L 183, 11.7.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/569/oj

11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2008,

kolmen tuomarin nimittämisestä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen

(2008/569/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 225 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 b artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin, jäljempänä ’virkamiestuomioistuin’, on perustettu neuvoston päätöksellä 2004/752/EY, Euratom (1). Tätä varten mainitulla päätöksellä lisättiin liite yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyyn pöytäkirjaan, jäljempänä ’yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liite I’.

(2)

Neuvosto vahvisti päätöksellään 2005/150/EY, Euratom (2) Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomarin tehtävään nimittämistä koskevien ehdokkuuksien esittämisen ja käsittelyn edellytykset ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sellaisena kuin niistä säädetään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevassa 3 artiklan 2 kohdassa.

(3)

Neuvosto vahvisti yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean, jäljempänä ’komitea’, toimintasäännöt päätöksellään 2005/49/EY, Euratom (3).

(4)

Neuvosto on päätöksellään 2005/151/EY, Euratom (4) nimennyt komitean jäsenet.

(5)

Neuvosto nimitti päätöksellään 2005/577/EY, Euratom (5) komiteaa kuultuaan virkamiestuomioistuimeen seitsemän tuomaria. Mainitun päätöksen 2 artiklan mukaisesti kolme näistä tuomareista nimitettiin kolmeksi vuodeksi, 1 päivästä lokakuuta 2005 alkaen 30 päivään syyskuuta 2008 saakka. Neuvoston puheenjohtajan 12 päivänä lokakuuta 2005 pidetyssä istunnossa suorittaman arvonnan tuloksena tuomareiden Irena BORUTA, Horstpeter KREPPEL ja Sean VAN RAEPENBUSCH tehtävät päättyvät 30 päivänä syyskuuta 2008 (6).

(6)

Virkamiestuomioistuimen kolmea tuomarin virkaa toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä lokakuuta 2008 ja päättyy 30 päivänä syyskuuta 2014, koskeva julkinen viranhakuilmoitus julkaistiin 7 päivänä joulukuuta 2007 (7) ja hakuaika päättyi 25 päivänä tammikuuta 2008. Hakemuksia jätettiin 53, tehtävänsä päättävien tuomareiden hakemukset mukaan luettuina.

(7)

Komitea kokoontui 3 ja 4 päivänä maaliskuuta sekä 9 ja 10 päivänä huhtikuuta 2008. Näiden käsittelyjen jälkeen se antoi lausunnon ja laati yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun luettelon. Luettelossa on kuusi hakijaa.

(8)

Neuvosto nimittää virkamiestuomioistuimen tuomarit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 225 a artiklan neljännen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 140 b artiklan neljännen kohdan nojalla.

(9)

Edellä mainitussa luettelossa olevista henkilöistä on näin ollen nimitettävä kolme henkilöä ja huolehdittava siitä, että tuomioistuimessa on edustettuna tasapuolisesti mahdollisimman laaja maantieteellinen kirjo eri jäsenvaltioiden kansalaisia samoin kuin heidän edustamiaan kansallisia oikeusjärjestelmiä, siten kuin yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 3 artiklan 1 kohdassa määrätään.

(10)

Neuvosto tekee päätöksen nimittää virkamiestuomioistuimen kolme erovuorossa olevaa tuomaria uudeksi toimikaudeksi ottamalla huomioon sen poikkeuksellisen seikan, että he ovat olleet tehtävässään tosiasiallisesti kahden vuoden ajan. Päätöstä ei voida missään tapauksessa pitää ennakkoratkaisuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomareiksi nimitetään:

Irena BORUTA,

Horstpeter KREPPEL,

Sean VAN RAEPENBUSCH.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 333, 9.11.2004, s. 7.

(2)  EUVL L 50, 23.2.2005, s. 7.

(3)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 13.

(4)  EUVL L 50, 23.2.2005, s. 9.

(5)  EUVL L 197, 28.7.2005, s. 28.

(6)  EUVL C 262, 21.10.2005, s. 1.

(7)  EUVL C 295, 7.12.2007, s. 26.


Top